03 / 07 / 2022

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, (Seyitnizam) Merkezefendi Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİPl Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14 Ocak 2022 tarihli ve 2714386 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, (Seyitnizam) Merkezefendi Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin NİP- 34977814 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34934533 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 14 Ocak 2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın