Zeytinburnu Telsiz Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi 389/3, 402/1, 402 Pafta, 1508, 1509, 1512, 2653, 3301, 2167 Adalar Bütünü İle Bu Adalar Arasındaki Yolların Deplase Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  04.01.2021 tarihli ve 280746 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi,  389,  402/1,  402  paftalar,  1508, 1509, 1512, 2653,  3301, 2167 adalar bütünü ile bu adalar arasındaki yolların deplase edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu 9. maddesi, 6306 sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1. Numaralı Kararname’nin ilgili hükümleri kapsamında UİP-34479286 plan işlem numarası ile 04.01.2021 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14.01.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın