12 / 08 / 2022

Ziraat Bankası'nın Demirören'den aldığı araziler için yeni iddia!

Ziraat Bankası'nın Demirören'den aldığı araziler için yeni iddia!

Ziraat Bankası'nın, Demirören Holding'ten aldığı arazilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından spor alana çevirlmesine itiraz ettiği iddia edildi.Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerine yönelik süreçte yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bakanlık tarafından imara açılan toplam 300 dönüme sahip arazileri yargı kararı sonucunda tekrar özel spor alanına çevirdi. Arazilerin kredi ve ipotek sürecine yönelik sessiz kalan Ziraat Bankası, İBB’nin arazileri özel spor alanına çeviren yeni imar planına itirazda bulundu. İBB’nin hazırladığı imar planında kamu yararı olmadığı ifade edilen dilekçede alanın yeniden imara açılması talep edildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Gerek kamunun gerekse maliklerin hukuki ve vicdani hakları açısından eşitlikçi ve adil bir planlamanın gerçekleştirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu ve yasalarla da hüküm altına alınmış görevi olduğu düşüncesindeyiz."

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının yer aldığı arazileri ipotek ettirdi.

İpotek işleminden kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Bakanlıkça hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 adet konut yapılmasına imkan tanındı. Konut yapılması hedeflenen bölüm yaklaşık 26 futbol sahası büyüklüğündeydi.

Ziraat Bankası nın Demirören den aldığı araziler için yeni iddia!

Peş peşe davalar

Bölge sakinleri bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019 senesinde açılan davada mahkeme, planın iptal etti. Bakanlık planda bazı düzenlemeler gerçekleştirerek tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı bu plana karşı da dava açtı. Bu esnada Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi.

Bakanlığın ikinci planına karşı açılan davalarda da mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı ve bakanlığın itirazları reddedildi. Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınırken Ziraat Bankası arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satılığa çıkardı.

Toplam 21 arazinin sitede ilanları yayınlandı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun 'konut' alanında bulunduğu belirtildi. Araziler için on milyon TL talep edildi. Bölge sakinleri bankaya bir ihtarname çekip satışı durdurmayı sağladı.

Yapılaşma talebi

Ziraat Bankası’nın hiçbir şey yapamayacağı bu arazileri Demirören’in borcuna karşılık neden devraldığı tartışırken süreçte yeni gelişmeler yaşandı. İBB mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek şekilde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi için Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere yönelik yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı.

İBB yeni imar planıyla arazilerin yeniden özel spor alanı olmasına karar verdi. Ziraat Bankası İBB tarafından hazırlanan yeni plana itirazda bulundu. Söz konusu arazilerin Ziraat Bankası adına kayıtlı olduğu dile getiren itiraz dilekçesinde yeni imar planıyla 'bölge sakinlerinin menfaatlarının gözetildiği ve mülkiyet hakkının imar planı yoluyla engellendiği öne sürüldü. Arazilerin arsa vasfı kazandığı iddia edildi, dilekçede "Bölgenin çevresindeki yapılaşma yoğunluğunu ve gelişim alanlarını gösteren plan açıklama raporundaki haritalardan da görüleceği üzere bölgenin neredeyse tamamı yapılaşmış durumda iken sadece çoğunluğu mülkiyetimizdeki parselleri içeren alanda yapılaşma yasağı getirilmesi, belediyenin eşitlik ilkesi çerçevesinde hizmet dağıtımı yapmadığı gözlemlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede son olarak özetle şu ifadeler yer aldı:

"'İtiraza konu parseller ile Kemer Country yerleşkesinin olduğu alanın özel proje alanı olarak belirlenerek alanın kamulaştırma yükünü de ortadan kaldırılması ve kamu yararının sağlanmasına yönelik planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda itiraza konu tapulardaki takyidatları da dikkate alacak şekilde yaklaşık 300 dönüm yüzölçüme sahip taşınmazların, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen yasal zayiat oranı olan yüzde 45 DOP kesintisi yapılarak yüzde 55’lik kısmının imara açılması geriye kalan alanında kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik İmar Planı çalışmalarının yapılması gerektiği, gerek kamunun gerekse maliklerin hukuki ve vicdani hakları açısından eşitlikçi ve adil bir planlamanın gerçekleştirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu ve yasalarla da hüküm altına alınmış görevi olduğu düşüncesindeyiz.' "

Demirören Holding'in Göktürk'teki arazilerinin akıbeti belli oldu!