Ziraat GYO 2021'in 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Ziraat GYO 2021'in 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?Ziraat GYO 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 hesap döneminde 137 milyon 455 bin 369 TL hasılat elde etti. Ziraat GYO'nun 137 milyon 455 bin 369 TL'lik hasılatının 81 milyon 210 bin 15 TL'sini konut satış giderleri oluşturuyor.


Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, finansal raporu ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Ziraat GYO tarafından yayınlanan raporlarda 30 Eylül 2021 şirketin toplam dönen varlıkları 1 milyar 241 milyon 651 bin 725 TL, toplam duran varlıkları 6 milar 74 milyon 870 bin 564 TL, toplam varlıkları ise 7 milyar 316 milyon 522 bin 289 TL olarak açıklandı. 

Ziraat GYO 2021

Ziraat GYO 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında 137 milyon 455 bin 369 TL hasılat elde etti. Şirketin bu hesap dönemine ait hasılatı kapsamında 81 milyon 210 bin 15 TL'lik konut satış giderleri, 50 milyon 477 bin 564 TL'lik yurt içi kira gelirleri, 4 milyon 838 bin 58 TL'lik yurt dışı kira gelirleri, 929 bin 732 TL'lik hizmet gelirleri yer alıyor. 

Ziraat GYO'nun 1 Ocak - 30 Eylül 2021 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait satışların maliyeti
aşağıdaki gibidir:

Ziraat GYO 2021

Ziraat GYO'nun KAP açıklaması:
30.09.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Karar Tarihi: 21.10.2021
  
Karar Sayısı: 100/1

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021- 30.09.2021 faaliyet dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Dipnotların görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
  
a) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen finansal tabloların (konsolidasyon kapsamındakiler dahil) Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını (konsolidasyon kapsamındakiler dahil), Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın