Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Avcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Kadir Can Demir, Cüneyt Temur, Ebru Bayar ve Oğuz Temeltaş ortaklığıyla kuruldu.Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Avcılar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Kadir Can Demir, Cüneyt Temur, Ebru Bayar ve Oğuz Temeltaş ortaklığıyla kuruldu.


Zngtr Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konusu: 

Her türlü tatil köyleri, devre mülkler,otel,motel,kamp yerleri,turistik tesisler,iş yerleri,organize sanayi bölgeleri,spor kompleksleri,mesken,ev,apartmanlar,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek,bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumları çıkarmak,projelendirmek,bunlar üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları ve gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak,yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat,taahhüt ve montaj işleri yapmak,yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık artırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü yapıların her türlü inşaat işlerini yapmak,her türlü dekorasyon ve tadilat işleri yapmak,mimarlık hizmeti vermek,mühendislik ve proje uygulamaları yapmak,her türlü motorlu taşıt ticaretini ve alım satımını yapmak,şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak motorlu ve motorsuz kara,hava ve deniz taşıtlarının yurt içinde ve yurt dışında ticaretini üretimini yapmak,otomobil galerileri açmak ve işletmek,her türlü gıda maddelerinin üretimini,alım satımını,ithalat ve ihracatını yapmak,KONUSU İÇİNDE KALMAK ŞARTIYLA:mümessillik,acentalık, bayilik ve temsilcilikler alabilir,yurt içinde ve yurt dışında irtibat ofisi ve şubeler açabilir,ihalelere girebilir,taahhüt işleri yapabilir,gayrimenkul mallar alıp bunlar üzerine bina inşa edebilir,borç alma sözleşmeleri yapabilir,yerli ve yabancı firmalar ile ortaklık ve işbirliğine gidebilir,marka,ihtira beratı,know-how,lisans, patent,imtiyaz,telif hakkı,alameti farika gibi maddi olmayan hakları da alabilir, satabilir,kiraya verebilir,kiralayabilir,gerektiğinde sahip bulunduğu mallar ile gayrimenkul mallar için karşılık gösterebilir,kefalet,ipotek,teminat ipoteği,rehin sözleşmeleri akd edebilir,ipotek fekki yapabilir,ayni haklar ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunabilir,motorlu veya motorsuz her türlü araç alabilir,satabilir, kiralayabilir,kiraya verebilir,yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir,iç ve dış piyasalardan krediler alabilir,verebilir,bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir,garanti sözleşmeleri yapabilir,ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir,turistik tesisler kurup işletebilir.


Adres:Tahtakale Mah.Abdi İpekçi Cad. 0 Apt.No:5 A AVCILAR