Zonguldak'ta icradan 21 milyon 509 bin TL'ye satılık tarla ve fabrika!

Zonguldak'ta icradan 21 milyon 509 bin TL'ye satılık tarla ve fabrika!

Devrek İcra ve İflas Müdürlüğü, Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Hışıroğlu Köyü, 104 ada, 31-32 ve 37 parsellerde yer alan 2 tarla ve 1 fabrikayı satışa sunuyor

Devrek İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DEVREK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO: 2008/1 İFLAS

Satışın iflasa taalluku sebebiyle satış ilanına rüçhanlı alacaklıların alacaklarını geçmesi kaydının sorulmasına gerek olmadan satış ilanının yapılmasına ve paraya çevrilmesine karar verilen Müflis şirkete ait aşağıda esvafı yazılı taşınmazlar aşağıda yazılı bulunan şartlar dairesinde satılacaktır.

TAŞINMAZLARIN MEVKİİ, HALİ HAZIR DURUMUJMAR DURUMU VE KİYMETİ

1) Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Hışıroğlu Köyü 104 Ada, 31 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 12,964,92 m2 miktarındaki taşınmaz Devrek-Zonguldak karayolu 4.km Hışıroğlu Köyü Ilıca mevkii sınırlan içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın üzerinde
herhangi bir yapı yoktur.cinsi boş tarla konumundadır .ulaşımı kolay ve tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olup, topoğrafik yapı olarak düz bir alan konumundadır.Taşınmazın tamamına 842.719,80 TL değer tespitinde bulunulmuştur.

İMAR DURUMU: Devrek Belediyesi imar işleri Müdürlüğünün 16.02.2009 tarih ve 13/116 sayılı yazısında bu parselin imar planı içinde olduğu, bir kısmının park alanı içinde kaldığı belirtilmiştir.

2) Zonguldak ili,Devrek ilçesi,Hışıroğlu Köyü 104 Ada, 37 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 7.S68 m2 miktarındaki taşınmaz Devrek-Zonguldak karayolu 4.km Hışıroğlu Köyü Çay mevkii sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı yoktur cinsi boş tarla konumundadır, ulaşımı kolay ve tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olup, topoğrafik yapı olarak düz bir alan konumundadır.Taşınmazın tamamına 491.920,00 TL değer tespitinde bulunulmuştur.

İMAR DURUMU: Devrek Belediyesi imar işleri Müdürlüğünün 16.02.2009 tarih ve 13/116 sayılı yazısında bu parselin imar planı içinde olduğu, bir kısmının turizm tesis alanları içerisinde kaldığı bildirilmiştir.

3) Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Hışıroğlu Köyü 104 Ada, 32 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 185.950 m2 miktarındaki taşınmaz imar planında fabrika üretim ve istifleme alanları, sosyal tesis ve sportif faaliyet alanları, yeşil alanlar ile ağaçlandırma alanları olarak yer almaktadır. Söz konusu fabrika yönetim ve hizmet binaları üretim hatları ve imalatta kullanılan ek binalardan oluşmaktadır. Binalar taşıyıcı sistem olarak kısmen betonarme, kısmen prefabrik ve kısmen de çelik konstriksüyon ve kargir yapılardan oluşmaktadır.Söz konusu fabrikaya ait binaların taşıyıcı olmayan duvarlarında tuğla kullanılmış olup, binalar sıvalı ve boyalı durumdadır.Binaların çatı örtüsü alüminyum olup, kapı ve doğramaları kısmen ahşap kısmen de alüminyum olarak yapılmıştır. Binaların üretim yapılan kısımlarının tabanında şap betonu,idare hizmetler için kullanılan kısımlarda ise genelde hazır karo mozaik kullanılmıştır. Fabrika ve ilave tesisleri meydana getiren yapı bölümleri ve binanın özellikleri;

YÖNETİM BİNASI: Üç katlı olan bina 960 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3,sınıf B grubu sınıfına dahil yapıdır.

TEKNİK BÜRO: iki katlı olan Pina 82 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf B grubu sınıfına dahil yapıdır.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Tek kattan ibaret olan bina 61,50 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf B grubu sınıfına dahil yapıdır.

YEMEKHANE VE SOYUNMA ODALARI: Tek kattan ibaret olan bina 410 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf B grubu sınıfına dahil yapıdır.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜROLARI: Tek kattan ibaret olan bina 861 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf B grubu sınıfına dahil yapıdır.

1 .ÜRETİM HATTI: Tek kattan ibaret olan bina 1.936 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3,sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır .2.ÜRETİM HATTI: Tek kattan ibaret olan bina 2.175 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup. duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

2. ÜRETİM ZIMPARA HATTI: Tek kattan ibaret olan bina 375 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır. MELAMİN KAPLAMA TESİSİ HATTI: Tek kattan ibaret olan bina 1.995 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3,sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

EBATLAMA KAPLAMA TESİSİ HATTI: 1 .ÜRETİM HATTI: Tek kattan İbaret olan bina 565 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi prefabrik çelik konstrüksiyon tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

PARKE FIRINLARI: iki kattan ibaret olan bina 194,40 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı Örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır. AMBAR VE T.ÜRETİM ZIMPARA H/VTTI: Tek kattan ibaret olan bina 2.622 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve S.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

1. ÜRETİM HATTI İLE TRAFO VE YONGALAMA BİNALARI: Tek kattan ibaret olan bina 300 m2 ölçülerinde olup. taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sımf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

2.ÜRETİM HATTI VE YONGALAMA BİNALARI: Tek kattan ibaret olan bina 302 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

KANTAR BİNASI: Tek kattan ibaret olan bina 48m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı mevcut değildir ve 3. sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır. 

HİDROFOR BİNASI: Tek kattan ibaret olan bina 100 m2 ölçülerinde olup, taşıyıcı sistemi betonarme olan kargir tarzda inşa edilmiş, duvarlarda tuğla kullanılmış olup, duvar sıvalı ve badanalıdır. Çatı örtüsü alüminyumdur ve 3.sınıf A grubu sınıfına dahil yapıdır.

Satışa konu taşınmazın arsa payı 185.950 m2 olup, 12.086.750,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Taşınmazın üzerinde bulunan binaların tamamına 2009 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanmış olan tebliğe göre 3.500.556.00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Fabrika içerisinde mevcut bulunan elektrik malzemelerine 457.120,27 TL kıymet takdir edilmiştir.
Fabrika içerisinde mevcut bulunan makine aksamının tamamına 4.128.375,92 TL kıymet takdir edilmiştir.
Taşınmazın sınır ekipmanı olan dikenli tellere 1.800,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Satışa konu taşınmazın arsa payı, üzerindeki yapı, bina ve müştemilatının tamamına 20.174.602,19 TL değer tespitinde bulunulmuştur.

İMAR DURUMU: Devrek Belediyesi imar işleri Müdürlüğünün 16.02.2009 tarih ve 13/116 sayılı yazısında bu parselin imar planı içinde olduğu, sanayi alanı olduğu ve bir kısmının da turizm tesis alanları içerisinde kaldığı bildirilmiştir.
Satışına karar verilen 104 Ada 31 Parsel, 104 Ada 37 Parsel ve 104 Ada 32 Parsel numaralı taşınmazlar fiili ve ekonomik bir bütünlük arz ederek fabrika sahasını oluşturmakta olduğundan bütün halinde satılacak olup, toplam 21.509.241,99 TL muhammen bedel üzerinden satışa konu edilecektir.

SATIŞ ŞARTLARI:

Satışına karar verilen 104 Ada 31 Parsel, 104 Ada 37 Parsel ve 104 Ada 32 Parsel numaralı taşınmazların 1. satışı 26,09.2011 Pazartesi günü saat 14:00 -14:10 arasında Devrek icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada takdir edilen kıymetin %60' mı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle talip çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla yukarıda Ada ve Parsel numaralan yazılı bulunan taşınmazların tamamı 06,10.2011 Perşembe günü saat 14:00 -14:10 arasında Devrek icra Müdürlüğünde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da takdir edilen kıymetin % 40'ını ve satış masraflarını geçmesi halinde ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetlerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, mevzuatın öngördüğü oranda Katma Değer Vergisi, Tapu alım harcının 1/2'si, ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir.Taşınmazın aynından doğan vergi borçları satış bedelinden öncelikle ödenirler, ipotek sahibi alacaklılar diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgelerle onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hiçbir bükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak ve bu fark öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1 iflas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları iian olunur, 20.08,2011
(ic.if.K.I26)
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com