Zorlu ile Demirel'in kayınbiraderi Sofa binası için mahkemelik

Zorlu ile Demirel'in kayınbiraderi Sofa binası için mahkemelikSabah Gazetesi'nin butik otel olan Teşvikiye'deki eski binası, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kayınbiraderi işadamı Ali Şener ile Zorlu Holding'in patronu Ahmet Zorlu'nun kızı Şule Zorlu'yu mahkemelik etti.
Yedi katlı binanın sahiplerinden Ali Şener ve Mehmet Enis Demircioğlu , kendilerine teklif edilmeden Şule Zorlu'ya satılan hissenin tapudan iptalini ve kendi üzerlerine tescilini talep etti.


TAPU İPTAL DAVASI: Ali Şener ve Mehmet Enis Demircioğlu, Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Zorlu'nun kızı Şule Zorlu'ya karşı Şişli Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tapu iptali ve tescil davası açtı. Ali Şener, avukatı Nadir Arısoy aracılığı ile mahkemeye gönderdiği dilekçede, Sabah Gazetesi'nin Teşvikiye'deki eski binasında Mehmet Enis Demircioğlu ile birlikte yüzde 50 ve yüzde 251/4'er oranında hisse sahibi olduklarını söyledi. Dilekçede işadamı Osman Terzi'nin de bina üzerinde 1/2 oranında hisse sahibi olduğu söylendi.


KENDİLERİNE TEKLİF EDİLMELİYDİ: Osman Terzi'nin içinde dükkan ve Sofa adlı otelin bulunduğu binadaki hissesini kendilerine danışmadan Şule Zorlu'ya sattığını söyleyen Ali Şener, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu ifade etti. Medeni Kanunun 732. ve 734'üncü maddelerine göre, Osman Terzi'nin hissesini satmadan önce kendilerine teklifte bulunması gerektiğini belirten Ali Şener, söz konusu hisse devrinin tapuda iptal edilip kendi üzerlerine geçirilmesini istedi.


İHTİYATİ TEDBİR KONDU: Şule Zorlu'ya satılan hisse bedelini ve mahkeme masraflarını ödemeye hazır olduklarını belirten Ali Şener, dava konusu hissenin üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı talep etti. Mahkeme hakimi Şule Zorlu'nun aldığı hisse üzerine teminatsız ihtiyati tedbir kararı koydu. Şener ve Zorlu önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.


MUTLU KOSER