Zorlu'nun 800 milyon dolarlık Karayolları arazisi kabusu

Zorlu'nun 800 milyon dolarlık Karayolları arazisi kabusu Zorlu'nun 800 milyon dolarlık Karayolları arazisi kabusu

Zorlu Grubu geçen yıl ihalede 800 milyon dolar ödediği Karayolları arazisine çivi bile çakamayacak.



Zincirlikuyu'daki Karayolları arazisine 800 milyon dolar ödeyen Ahmet Nazif Zorlu'nun eli kolu, Danıştay 6. Daire'den gelen haberle bağlandı. Projeyi 2010 yılına yetiştirmek isteyen Zorlu, dava süreci bitene kadar tek çivi çakamayacak. Dava aleyhte tamamlanırsa, parayı peşin ödeyip sözleşme imzalayan ve araziyi devralan Zorlu'nun, ÖİB'den parayı geri istemesi de mümkün değil

Zincirlikuyu'daki Karayolları arazisi için özelleştirmenin iptali davaları devam ederken, Zorlu için sürpriz karar Danıştay 6. Dairesi'den geldi. Danıştay 6. Dairesi, Zincirlikuyu'daki Karayolları arazisinin nazım imar planı değişikliğinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Kararda söz konusu arazi için planda belirtilen yoğunlukta yapılaşmanın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmayacağı belirtildi. Bundan sonra hukuki süreç Dava Daireleri Genel Kurulu aşamasıyla devam edecek. Dava Daireleri Genel Kurulu da Danıştay 6. Daire'nin kararını onaylarsa Zorlu için zor günler başlayacak.

Zorlu Grubu risk aldı

Zira Zorlu Grubu ihaleyi kazandıktan sonra hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden 30 Mayıs 2007'de devir sözleşmesini imzalamış, 800 milyon doları ödemiş ve araziyi üzerine almıştı.
İhale şartnamesinin değiştirilen 18.10 maddesi şöyle diyor:

"Taşınmaza ilişkin imar planına karşı dava açılması ve bu davada yürütmeyi durdurma veya iptali kararı tesis edilmesi halinde, bu kararın satış sözleşmesi imza tarihinden önce İdare'ye tebliğ edilmesi kaydıyla alıcının talebine bağlı olarak satış sözleşmesi imzalanmasından vazgeçilir. Bu durumda alıcının geçici teminatı iade edilir."

Zorlu Grubu, İETT arazisini alan fakat hukuki süreç tam anlamı ile bitmeden ödeme yapmaktan çekinen Sama Dubai'nin aksine hukuki süreç iki koldan devam ettiği halde arazinin satış bedelini yatırdı ve tapuyu aldı. Yani satış sözleşmesini imzaladı. ÖİB şartnamesini inceleyen hukukçular, imar plan değişikliğinin yargı tarafından iptalinin kesinleşmesi ve tüm hukuk yollarının kapanması halinde Zorlu'nun parasını devletten geri almasının mümkün olamayacağına dikkat çekiyor.

Hukukçular, ÖİB'in imar plan değişikliği riskine karşı ihaleye katılan firmalara devir sözleşmesi imzalanana kadar cayma hakkı verdiğini, 15 milyon dolarlık geçici teminatı ödemeyi de taahhüt ettiğini belirtiyor. Tüm bu opsiyona karşılık Zorlu Grubu süren davaya rağmen ödemeyi yaptı ve büyük bir riski de üstlenmiş oldu.

Çivi bile çakılamayacak

Danıştay 6. Daire, yürütmeyi durdurduğu için Zorlu Grubu dava bitene kadar arazide tek bir çivi de çakamayacak. Hukukçular, söz konusu davanın en az 1 yıl daha süreceğini öngörüyor. Oysa projenin tüm planları çizilmiş ve 2010 yılında yapılacak "İstanbul Kültür Başkenti" etkinliklerine yetiştirilmesi öngörülmüştü.

En fazla 28 kat olabilir

Karayolları arazisi önce Tekel'e devredilmiş ardından da imar planlarında değişiklik yapılarak satışa sunulmuştu. Plana göre, Karayolları arazisi konut, ticari alan veya turizm alanı olarak değerlendirilebilecek. Burada inşaat yapılabilecek net alanın 2.8 katı kadar yapılaşma olabilecek. Arsada yapılacak binaların yüksekliği için de 2 emsal alındı. Karayolları binası 14 katlı olduğu için buraya en fazla 28 katlı inşaat yapılabilecek.

Vatan