1942 yılında Kumkapı'da bir arsa 123 liraya satılacakmış!

1942 yılında Kumkapı'da bir arsa 123 liraya satılacakmış!



İstanbul Vakıflar Müdürlüğü'nün 1942 yılında verdiği ilanda Fatih Kumkapı'da bulunan bir arsa 123 liradan satışa çıkarılmış. Reşat Altın'ın 33 lira olduğu 1942 yılında 4 altın parasına Kumkapı'dan arsa alınabiliyormuş.


İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları

Kıymeti   Pey parası

Lira  K.   Lira K.

 123  80    8   3   Kumkapı'da Katip Kasım Mahallesi'nde

                           Cami Sokak'ında eski 38 yeni 54 nolu

                           arsanın tamamı.

1500  00 112 50 Fatih'te Haraçcı Kara Mehmet Mahalle-

                           si'nde Abdulezel Sokak'ında eski 142

                           yeni 112 nolu dükkanın tamamı.


Yukarıda mahalle, sokak ve nosu yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 30/7/942 Perşembe günü saat 15'de yapılacaktır. İsteklilerin Çemberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulat Kalemi'ne müracaatları.


(1942 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 33 liraymış.)


Vatan Gazetesi 22 Temmuz 1942


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com