22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Değeri 5 milyon TL'nin üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta sona eriyor. Düzenlemenin teorik ve pratik birçok sorun içerdiğini belirten uzmanlar, mükelleflerin “beyannameyi ihtirazi kayıtla" vergi mahkemesine dava açmasını tavsiye ediyor.


Beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak olan ve değeri 5 milyon TL'nin üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören Değerli Konut Vergisi’ne (DKV) yönelik eleştiriler devam ediyor. Eski Maliye bürokratlarından Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, 2020’de ilk kez uygulanması planlanan düzenlemenin pek çok teorik ve pratik vergisel sorun içerdiğine dikkat çekerek, gerek değerleme ve beyanname verme yönteminde sıkıntılar olduğunu belirtti. Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; Karyağdı, sadece 22 bin 700 taşınmazı ilgilendiren dar kapsamlı vergiye yönelik bazı tavsiyeler verdi. 

Avukat Özgür Noyan ise düzenlemenin bir çok unsuruyla Anayasaya aykırı olduğunu ve konunun Anayasa Mahkemesi gündeminde olduğunu dile getirerek, mükelleflerin beyannameyi ihtirazi kayıtla (dava açma hakkının saklı tutulması) vergi mahkemesine dava açılmasını ileri sürdü. 

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Teorik ve pratik sorunlar

Değerli Konut Vergisi’nin Türk vergi sistemine 2019 Aralık'ta yayınlanan 7194 sayılı kanun ile girdiğini hatırlatan Nazmi Karyağdı, Şubat 2020’de uygulanması planlanan düzenlemede, birçok teorik ve pratik vergisel sorun olduğunu vurguladı. Tepkiler üzerine 2020 Şubat ayında verginin yeniden yazıldığını ifade eden Karyağdı, verginin konusuna girecek taşınmazları belirleme yetkisinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alındığını, tek konutu olanların da kapsam dışında olduğunu kaydetti. 

Düzenlemenin ilk halinde konut değerinin tamamı üzerinden vergilendirme yapılırken, yenisinde dilimler getirildiğine dikkat çeken Nazmi Karyağdı, “Yapılan bu düzeltmeler ilk günden beri Maliye’nin koridorlarında dolaşmadığı hissi veren Değerli Konut Vergisini sorunsuz hale getirmedi” dedi. 

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Tapu Kadastro devre dışı

Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanlarında yer alan meskenlerden, DKV yanı sıra binde 2 oranında bina vergisi (emlak vergisi) alındığına değinen Nazmi Karyağdı, bunun da mükerrer vergi anlamını taşıdığını dile getirdi. 

DKV’nin matrahı olarak emlak vergisine esas olan değerin dikkate alınacağını da belirten Karyağdı, Türkiye’de yıllardır gerçek değerle tapu değeri arasında fark olduğunu aktardı. Değer belirleme ve bunu güncel tutma yetkisi verilen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulduğunu vurgulayan Karyağdı, “Emlak vergisi değerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir mesafe alınmışken yeniden tartışmalı ve çoğu kez gerçekle ilgisi olmayan emlak vergisi vergi değerine dönülmüş olması bize göre çağın gerisinde kalmak anlamına geliyor. Üstelik TKGM’de değerleme faaliyeti ve harcaması yapılmaya devam ediliyorken” açıklamasında bulundu. 

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Her yıl beyanname talebi

Binaların emlak vergisi değerlerinin cadde ve sokak bazında turkiye.gov.tr’de bulunduğunu bilgisini de veren Karyağdı, “Bunun için insanlardan her yıl tekrar tekrar beyanname istenmesi mantıklı değildir” dedi. Beyanname yönteminde de sıkıntı olduğunun altını çizen Nazmi Karyağdı, “İnternetten beyanname verenler her yıl meskenlerinin bulunduğu yer belediyesinden, beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina değerini gösteren belgeyi alacaklar ve ilgili vergi dairesine elden ya da posta yoluyla verecekler. Maliye'nin kendisinin belirleyip belediyelere gönderdiği değerleri mükellefin belediyeden alıp kağıt ortamında Maliyeye (vergi dairesine) göndermesi de pek anlaşılır gibi değil” şeklinde konuştu.

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Bu bir servet vergisiyse AVM’lerden de alınmalı

Nazmi Karyağdı, bu bir tür servet vergisiyse, AVM gibi diğer servet unsurlarından alınmamasının, vergide eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Karyağdı, “4 milyon liralık 10 konutu olan vergi ödemezken, 5 milyon liranın üzerinde birden fazla iki konutu bulunanlar vergiyi ödeyecek” dedi. DKV’nin Emlak Vergisi Kanunu ile uyumlu hale getirilerek, artan oranlı mesken emlak vergisine dönüştürülmesiyle mükerrer vergilendirmenin ortadan kalkacağına dikkat çeken Nazmi Karyağdı, matrah olarak da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği şirketlere yaptırılan değerleme sonuçlarının matrah olarak dikkate alınmasını tavsiye etti. DKV beyannamesinin ilk mükellefiyette alındıktan sonra otomatik olarak verginin tahakkuk ettirilerek her yıl beyanname alınmaması gerektiğini vurgulayan Karyağdı, toplanan vergilerin de emlak vergisinde olduğu gibi yerel yönetimlere kalmasına ilişkin görüş belirtti. 

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Aynı konuta hem emlak hem de DKV uygulamak anayasaya aykırı

Avukat Özgür Noyan, bir internet sitesinde yayınladığı makalesinde aynı konuttan hem emlak vergisi, hem değerli konut vergisi (DKV) alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde belirlenen sınırlar nedeniyle serveti çok yüksek olan kişilerin, iki konutu olana göre daha az vergi ödediğini veya hiç ödemediğini dile getiren Noyan, bunların Anayasa’nın ‘eşitlik’ ve ‘mali güce göre vergilendirme’ ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusunun henüz sonuca ulaşmadığını ifade eden Noyan, şunları kaydetti:

“Anayasanın 153’üncü maddesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği kurala bağlanmış olup, bu kuralın istisnası derdest olan davalarda Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararı uygulanabilecektir.

Bu nedenle değerli konut vergisine tabi konut sahipleri yönünden 20.02.2021 tarihine kadar verilecek değerli konut vergisi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verilmesi ve akabinde vergi mahkemesinde dava açılmasında fayda bulunmaktadır. Diğer taraftan, açılacak davada, vergi mahkemesinden Anayasa Mahkemesinde görülen iptal başvurusunun bekletici mesele yapılması talep edilmelidir.”

22 bin 700 taşınmazı ilgilendiriyor!

Vergi eşitlik ilkesine aykırı

4 milyon TL'lik birden fazla konuta sahip olanların hiç vergi ödemezken 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konutu bulunanlardan vergi alınmasının haksızlık olduğunu ileri süren uzmanlar, düzenlemenin Emlak Vergisi Kanunu ile uyumlu hale getirilmesini talep ediyor.

Değerli konut vergisinde dikkat edilmesi gerekenler!

Gayrimenkul sahipleri dikkat! İşte yeni verginin detayları!

Değerli konut vergisinde iş yeri olarak kullanılan meskenler ve müteahhitler için özel istisnalar!