7 maddede sitelerin mali mevzuattaki yeri!

7 maddede sitelerin mali mevzuattaki yeri! 7 maddede sitelerin mali mevzuattaki yeri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site hizmet elemanları" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    Site yönetimleri Vergi Usul Kanununa ve Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi değildir.

2.    Kanun koyucu, apartman yönetimlerini defter tutmakla sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında saymamış, vergi numarasını da Potansiyel Mükellef (Gelir Getirici Kazanç Olmaksızın Bazı İş ve İşlemlerde Kullanılan Potansiyel Vergi Kimlik Numarasına Haiz Mükellef) olarak vermişken, site yönetimi kadrosunda hizmetli olarak tanımlı çalışanlardan gelir vergisi bile talep etmezken, bazı meslek erbabının kalkıp da site yönetimlerini Vergi Usul Kanunu ve/veya Türkiye Muhasebe Standartlarına sokmaya çalışması anlamsızdır, gereksizdir, angaryadır, hukuksuzdur.

3.    Sitelerin yapısal  yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur. Hiçbir resmi kurum tarafından siteler denetlenemez. Siteler Büyük Millet Meclisinden sonra, aldığı karaların en güçlü olduğu Kat Maliklerince yönetilir ve dav açılmadığı sürece de resen olarak Hakim/mahkeme dışındaki hiçbir kurum veya kuruluşa hesap vermez. Çünkü site yönetimleri, ortak yer-şey-alan yani arsa payının bağlı olduğu, ancak site içinde kimsenin tek başına malik olmadığı konularda kapalı sistem bir organizasyondur.

4.    Sitelerin bütçesi olmaz, tahmini giderleri olur. Bu giderler de tahmini olmasından dolayı da yönetim planındaki usullerde  avans şeklinde maliklerden toplanır. Bundan dolayı da gerçekleşen, beklenen, güncel gider, borç, alacak, verecek, işletme defteri, büyük defter, envanter defteri vs. hangi ad altında olursa olsun herhangi bir mali, muhasebesel kayıt, defter site yönetimlerinde tutulmaz, istenemez, incelemeye konu edilemez.Bundan dolayıdır ki, sitelere Famcoturk Site Terminolojisinde tek hücreli canlı (organizasyon) diyoruz.

5.    Sitelerin yapısal yönetiminin, mali mevzuat veya mali hukukla hiçbir ilgisi yoktur.

6.    Sitelerin Hizmet Yönetimlerinin mali mevzuat  veya mali hukukla ilgisi ise vardır. Ama bu ilgi site yönetimiyle değil, site yönetiminin taşere/dış kaynak olarak aldığı hizmetler ile ilgilidir, iş gören olarak istihdam ettiği personelle iş hukuku ile ilgilidir. Bu da site yönetimlerinin mali mevzuatla ilgisi olduğu veya sitelerin işletme defteri başta olmak üzere mali mevzuattın standartları altına girmesi anlamına gelmez.

7.    Bunun aksine davranışlar, tek hücreli canlılarda sindirim, solunum vs. sistemlerinin organlarının varlığı üzerinde ısrarcı olmaya benzer, ama bu ısrar tıp akademisyenleri veya resmi yetkililerinden döneceği gibi, site yönetimleri ile ilgili bilinen anlamda mali mevzuat arayış, yamama çabaları da hukuk akademisyenlerinden, mahkemelerden geri döner. Bu hayatın doğal akışından kopuk süreçte olan siteye olur.


Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

4 maddede site hizmet elemanları!