AB sürecinden gayrimenkul sektörü nasıl etkilenecek?

AB sürecinden gayrimenkul sektörü nasıl etkilenecek?

Bilindiği gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri devam etmektedir. Bu sürecin, diğer sektörleri etkilediği gibi gayrimenkul sektörünü de etkileyeceği kesindir.Bu etkilerin neler olabileceği aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

1. Gayrimenkul sektörünün büyük bir kısmı kayıt dışıdır. Sektör, kayıt altına alınacaktır. Bunun neticesinde, bina yapımları fenni kurallara ve standartlara uygun olacak, ruhsatsız yapı olmayacak, kalite artacak ve vergi kayıpları ortadan kalkacaktır.

2. Sektöre yönelik yabancı yatırımlar artacaktır.

3. Sektörde rekabet artacaktır. Bunu neticesinde, faaliyet gösteren şirketler arasında satın almalar ve birleşmeler olacaktır. Bu da faaliyet gösteren şirketlerin ölçeklerinin büyümesini, kurumsallaşmasını ve gelişmesini sağlayacaktır.

4. Bağımsız denetim firmalarının faaliyetleri artacaktır. Bağımsız denetim firmaları uzmanlık dallarına göre, firmaların finansal yapılarını, yapım esnasında yapımın her aşamasını denetim altında tutacaklardır. Bu da tüketicinin korunması açısından son derece önemlidir.

5. Ülkemizdeki sektörel verilerin çoğu kayıt altına alınmadığı için sektöre yön verecek doğru bilgilere ulaşmak son derece zordur. Bu süreç sonunda, veri ve kayıt sisteminin doğru, güncel, hızlı, istatistiksel ve elektronik ortamda olması, kolay ulaşılması sağlanacaktır.

6. Finansal argümanlar artacaktır. Projelere, uluslararası piyasalardan daha ucuz ve uzun vadeli kredi bulma olanakları artacaktır.

7. Gayrimenkul sektörü sağlıklı bir büyüme sürecine girecektir.

E-mail: ismete@akturk.com.tr