Abdullah Kaya kimdir?

Abdullah Kaya kimdir?

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların adet ve yüz ölçümlerinin web site üzerinden veritabanı sorgulaması ile anlık olarak verildiğini belirten Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdullah Kaya kimdir?Abdullah Kaya kimdir?

H. Abdullah Kaya, Milli Emlak Genel Müdürüdür. Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yer alan mesajı şu şekilde:


"Genel Müdürlüğümüz, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu iradesi doğrultusunda yönetimi ile ilgili Maliye Bakanliği Ana Hizmet Birimlerinden bir tanesidir.


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi, bedelli veya bedelsiz olarak gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi, Hazineye intikal eden taşınmaz ve taşınır malların intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, devlete ait hizmet dışı kalan taşınır malların tasfiye edilmesi, Maliye Bakanlığı lehine yapılacak kamulaştırma işlemleri gibi birçok işlem Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların adet ve yüzölçümleri web sitemizin ana sayfasından veritabanı sorgulaması ile anlık olarak verilmektedir. Bu değerlere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 315.000 km2 yüzölçümlü taşınmaz varlığı ilave edildiğinde, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısından fazlasının yönetim görevinin Genel Müdürlüğümüze ait olduğunu söylemek mümkündür.


Geçmisteki uygulamaların dışında, bugün için Hazine taşınmaz mallarının ekonomiye kazandırılması çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında taşınmaz satış ve idare işlemlerine ilave olarak, özellikle yatırımların teşvikine yönelik yasal düzenlemelere uygun taşınmaz politikalarının üretilmesi ve bu politikaların uygulanması şeklinde önemli bir aşama göstermiştir.


Genel Müdürlüğümüzün örgütlenmesi merkez ve taşra birimleri şeklinde olup, tasra birimlerimiz, Millî Emlâk Dairesi Baskanlığı, Millî Emlâk Müdürlüğü ve Millî Emlâk Servisi olarak örgütlenmistir. Işlem hacmi açısından 8 ilde Defterdarlıklara bağlı Millî Emlâk Dairesi Başkanlığı, diğer illerimizde Millî Emlâk Müdürlüklerimiz bulunmaktadır. İlçelerde ise, Malmüdürlüklerine bağlı Millî Emlâk Servisleri mevcuttur.


Uygulamaya konulan Milli Emlak Otomasyon projesi (MEOP) doğrultusunda merkez ve taşra teskilatımızdaki tüm işlemlerin otomasyon ortamında yapılması sağlanmış olup, bu durum yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen devletin taşınmaz varlığının bilinmezliğini ortadan kaldırmıstır. Artık, taşınmaz varlığı ve bu varlıktaki değişimler anlık olarak takip edilmektedir. 21. yüzyıla uygun vizyonumuz şeffaf, hızlı, dinamik ve her şeyin olması gerektiği şekilde takip ve sonuçlandırıldığı bir kurum kimliğinde sizlere hizmet etmektir. Genel Müdürlüğümüz çalısanları bu vizyona uygun misyonu üstlenmiş bulunmaktadır.


Hizmetlerimizle ilgili her türlü talep ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtir, saygılar sunarım."


H.Abdullah KAYA

Milli Emlak Genel Müdürü