ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fulya Cinisli Ceylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Ekim'de Şişli, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi, Konak Apartmanı'nda kuruldu.


ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fulya Cinisli Ceylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Ekim'de Şişli, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi, Konak Apartmanı'nda kuruldu.


ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların mimarisini, mobilya ve dekorasyon işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. 2- Her türlü Restorasyon, Mimarlık, elektrik, elektronik ve elektromekanik, inşaat mühendisliği, haritacılık, Şehir planlama, trafik ve ulaşım mühendisliği ve su mühendisliği hizmetleri vermek, bu iştigal alanlarında gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini oluşturmak, alan planlaması, iskan rehabilitasyonları, yeniden uyarlamalı gelişim projeleri, sismik ve iyileştirme programları, afet sonrası ıslah programları, çevre düzenleme ile peyzaj projeleri ve görüntülü sunumlar hazırlamak. 3-Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel inşaat, dekorasyon, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi konularında restorasyon, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve proje taahhütlerinde bulunmak. 4- Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 5-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzeri gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir ve mimari işlerini yapabilir. 6-Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için  yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya   kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.  7- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler,  okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Tüm bu konularda, restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. 8- Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşa etmek, 9-Konusu ile ilgili Her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. 10-Tüm binalar, bürolar, evler için ve kırsal ile çevre mimarlığının her alanında planlama, teknik proje değerlendirme, danışmanlık, araştırma, tasarım, fizibilite kontrolüne ilişkin mühendislik hizmetleri sunmak, bunlar için hizmet grupları oluşturmak ve bunları işletmek. 11-Her türlü İnşaat işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. 12-Konuları ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. 13-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 15-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 16-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 17-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.


ACC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi, Konak Apartmanı No:67/4