Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İbrahim Kurtaral ve Osman Semih Göksu ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuruldu.


Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İbrahim Kurtaral ve Osman Semih Göksu ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuruldu.


Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A- Her türlü inşaat taahhüt işleri ; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B- Yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, işletmek. C- Yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D- Yabancı devlet bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. E- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. F- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. G- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. H- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. I- Şirket amacı için hisseli ve hissesiz gayrimenkuller satın alabilir, satabilir. İ- Şirket yurt dışında konuları ile ilgili faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerle ortak faaliyete girebilir, ortaklık kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. J- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşların bayiliğini, acenteliğini, distiribütörlüğünü ve temsilciliğini almak, yapmak, vermek. K- Şirket maliki bulunduğu menkul mallar üzerinde menkul mal rehni, gayrimenkul mallar üzerinde gayrimenkul mal rehni yapabileceği gibi başkalarına ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde kendisi lehinde gayrimenkul mal rehnide kabul edebilir. Şirket kendi lehinde konulmuş olan menkul ve gayrimenkul rehni kaldirabilir.  L- Konusu ile ilgili ihracat ve ithalat yapabilir. M- Konusu ile ilgili ürünlerin ham madde, yarı mamul, ve mamul ve malzemelerin alımı, satımı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.   


Ace Taahhüt ve Yapı Mimarlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Sümer Sokak, Sümko Sitesi 1/AB/6