27 / 09 / 2022

Adalar'da satılık 3 katlı bahçeli konut! 1 milyon 10 bin TL'ye!

Adalar'da satılık 3 katlı bahçeli konut! 1 milyon 10 bin TL'ye!

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Nizam Mahallesi'ndeki 2 bin 533 metrekare arsa üzerine 135 metrekare üzerine inşa edilen 3 katlı evi satışa çıkardıTahmini fiyatı 1.010.470 lira olarak belirlenen konutun satışı Adalar Adliyesi Satış Memurluğu’nda (İcra Müdürlüğü odası) açık arttırma suretiyle 06/04/2012 Cuma Günü saat: 14.00’te gerçekleştirilecek.

Hüseyin Belibağlı Emlakkulisi.com

Detaylar şöyle:

T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
2011/7 SATIŞ
1- TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Adalar Tapu Sicil Müdürlüğünün 05/12/2012 gün ve 2035 sayılı yazılarında, Adalar, Nizam mah. 191 ada 54 pafta 4 parsel sayılı yerdeki 2.533,00 M2 yüzölçümlü Bahçesinde iki kuyu ve bahçevan kulübesi bulunan kagir hanenin 1/3 payının Atilla Güden, 1/3 payının Fatma inci Güden, 1/6 payın Alexander Cengiz Daniel Lang, 1/6 payının Nedim Enis Güden adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir. Tapu kaydında "eski eser" beyanı ile Z.Ş.M.V şerhi bulunduğu anlaşılmıştır.

2- TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Adalar Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2011 gün ve 1559 sayılı yazısında, Adalar, Nizam mah. 191 ada 54 pafta 4 parsel sayılı yerdeki 2.533,00 M2 yüzölçümlü taşınmazın 07.03.2011 tarihli İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım koruma kurulu tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Rekreasyon ve Eğlence parkı alanında kaldığı, imar uygulamasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasından sonra yapılacağı bildirilmiştir.

3- TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:
Adalar, Nizam mah. 191 ada 54 pafta 4 parsel sayılı yerdeki 2.533,00 M2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan taşınmazın bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan ibaret 3 katlı kagir binanın zeminde 135,10 m2 oturmakta olduğu, bahçesinde çok sayıda ağaç bulunduğu, iki kuyu bahçıvan kulübesi kagir müştemilat bulunduğu, taşınmazın çarşı ve iskeleye yakın olmadığı taşınmazda şehir şebeke suyu ve elektriğin mevut olduğu anlaşılmıştır.

4- DEĞERLENDİRME:
Taşınmazın değerlendirilmesinde, mevkii, sağladığı inşaat imkanı, ulaşım, çarşı ve iskeleye mesafesi hali hazır durumu, sair etken durumlar ile belediye Emlak Dairesinde bu semtlere takdir edilen metrekare arsa değerleri parselin büyüklüğü, Bayındırlık Bakanlığının yayınlamış olduğu birim fiyatları göz önünde bulundurularak Adalar, Nizam mah. 191 ada 54 pafta 4 parsel sayılı yerdeki 2.533,00 M2 yüzölçümlü taşınmaz arsa değeri, içerisinde bulunan bina değeri ve bahçesindeki ağaçların değeri ile birlikte bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde 1.010.470,00 TL (Birmilyononbindörtyüzyetmiş-lira) bedelle SATIŞA ARZ EDİLECEKTİR.

SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ:
BİRİNCİ SATIŞI:
06/04/2012 Cuma Günü saat: 14.00...den.14.10 e kadar,
İKİNCİ SATIŞ: 16/04/2012 Pazartesi Günü saat: 14.00...den.14.10 e kadar,
Adalar Adliyesi Satış Memurluğunda (İcra Müdürlüğü odası) açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

SAİR BİLGİLER : Daha fazla bilgi isteyenlerin Adalar Satış Memurluğuna Müracaatla satış memurluğunun 2011/7 Satış sayılı dosyasıyla, dosya içerisinde mevcut 08/12/2011 tarihli bilirkişi raporunu ve Adalar Tapu Sicil Müdürlüğünün yazısını incelemeleri gerekmektedir.

Satış Şartları; 1-Satış günü yukarıda belirtilen saatler arasında adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile % 18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 16/02/2012

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİKm.126) www.bik.gov.tr (Basın:10728)

Detaylı bilgi için tıklayın

 
Geri Dön