25 / 09 / 2022

Adapazarı-Karasu demiryolu inşaatı işinin ihalesi TBMM'de!

Adapazarı-Karasu demiryolu inşaatı işinin ihalesi TBMM'de!

Adapazarı-Karasu limanları ve sanayi tesisleri demiryolu bağlantısı altyapı inşaatı işinin ihalesi hakkında Sayıştay raporunda yer alan bazı bulgular meclis gündemine taşındı. CHP'li Aydoğan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Adapazarı-Karasu limanları ve sanayi tesisleri demiryolu bağlantısı altyapı inşaatı işinin ihalesi hakkında Sayıştay raporunda yer alan bazı bulgulara ilişkin soru önergesi hazırladı. Aydoğan, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

CHP'li Aydoğan, ''Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim'' diye konuştu.

Aydoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mali hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri Adapazarı-Karasu limanları ve sanayi tesisleri demiryolu bağlantısı alt yapı inşaatı işinin ihalesinde usulsüzlükler tespit ettiği, yüklenici firmaya ihale bedelinin çok üstünde ödemeler yapıldığını belgelemiştir. Sayıştay’in, usulsüzlük belirlediği ihaleyi üstlenen firma yetkililerinden birinin iktidar partisi milletvekili adayı olduğu da bilinmektedir. Sayıştay Denetçilerinin ihale dosyasında yaptığı incelemeler ile beş farklı denetim bulgusu ve mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bulgular şunlardır:  
- Yüklenicinin sunduğu ihale teklif dosyasında yer almayan birim fiyat analiz ve rayiçleri, mevzuata aykırı olarak sözleşme eki yapılmış, denetim sürecinde yüklenicinin teklif dosyası bakanlıktan istenilmiş olmasına karşın bakanlık belgeleri denetçilere iletmemiş, işin başlangıç aşamasında hesap edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yapılan ödemeler iş sonu itibarıyla toplam sözleşme bedelinin yüzde 95’ini aşmıştır. 
- İş artışı yapılarak işin tamamlanamayacağının belli olmasına rağmen mevzuata aykırı olarak iş artışı yapılarak işe devam edilmiştir. Bakanlık ile şirket arasında sözleşme hükümlerine aykırı biçimde, “İşe Devam Tutanağı” imzalanmış ve şirkete haksız süre uzatımı verilmiştir. Bu yolla sözleşme bedelinden fazla tutarda iş yaptırılmıştır. 
- İşin geçici kabulünü gerçekleştiren Geçici Kabul Komisyonu'nda, iş kapsamında yapı denetim görevini yürüten üyeler yer almıştır. Sözleşme bedelinin tamamına yakını, fiyatı sözleşme sonrası yeni birim fiyat olarak belirlenen iki iş kalemine harcanmıştır. Şirkete, toplam sözleşme bedelinin yüzde 95'i oranında ödenen para, “İhale görmemiş fiyatlar” üzerinden yapılmıştır. Bugüne kadar iş kapsamında fiyat farkları dahil gerçekleştirilen toplam 825 milyon TL ödemenin 800 milyon TL'sinin iki iş kalemindeki imalatlar için yapılan ödemelerden oluşmuştur.''

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın soruları:
1 - Sayıştay bulgularına göre kamu zarara uğratılmıştır. Bu zarar ne kadardır ve bu zarar giderilmiş midir? 
2- Söz konusu iddialar ve Sayıştay raporlarındaki bulgular göz önüne aldığında sorumlu kişiler hakkında Bakanlığınız idari ve hukuki işlem başlatmış mıdır? 
3- İhalelerin şeffaf bir biçimde yapılması ve kamu kurumlarımızın itibarının zedelenmemesi adına somut adımlar atacak mısınız? 
 
Geri Dön