Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Fırat Kaya tarafından kuruldu.


Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Fırat Kaya tarafından kuruldu. 


Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.  Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım,satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 2.  Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini  yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 3.  Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin  alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4.Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 5.  Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak,yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmakÜ 7. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını,pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 8. Sanayide kullanılan alüminyum,ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 9.  Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik,otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. 10.  Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. 11.  Her türlü tekstil terbiye makinelerinin  ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi,ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi)  imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali,alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 12.Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı.   13. Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 14.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 15.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 16.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 17. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 18.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 19.Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. 20. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 21. Her türlü mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 22. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 23   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 24.Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 25. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 26. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 27. Her türlü inşaat malzemesi alımı,satımı, ithalat ve ihracatını yapmak  28. Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Aden Mühendislik Müşavirlik Elektrik Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Mevlana Mah.Hasan Kerim Cad. Öğretmenler Sitesi No.R2/26 Esenyurt