AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Cumali Aka ve Ekrem Güllük ortaklığında kuruldu. AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Cumali Aka ve Ekrem Güllük ortaklığında kuruldu. 

AG CE Mimarlık Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a-Her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Şehir ve imar planları hazırlamak. b-Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşme gereği iş yapmak ve teslim etmek. e-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h-yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşat etmek veya kiraya vermek. i-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. j-Islah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. k-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, azım ve çizim işlerinin yapımı.

Adres: Gökalp Mah. 39/A Sok.No:5-7B ZEYTİNBURNU