Ahmet Hamdi Güner kimdir?

Ahmet Hamdi Güner kimdir?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürü Ahmet Hamdi Güner kimdir? Ahmet Hamdi Güner, bugüne kadar hangi işlerde görev aldı? Ahmet Hamdi Güner ne zamandan beri Ulaşım Planlama Müdürü?


Ahmet Hamdi Güner kimdir?

Ahmet Hamdi Güner, 16.09.1967 tarihinde Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Osmaniye'de tamamladıktan sonra, 1991-1992 öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi-İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.


Güner, 1995 yılında Projeler Şube Müdürlüğü'nde, mühendis kadrosunda göreve başladı. Aynı müdürlükte Ağustos 1997 tarihinde müdür yardımcısı, Nisan 2001 tarihinde de müdürlük görevini üstlendi. 09 Mayıs 2011 tarihinde Ulaşım Planlama Müdürlüğüne getirilen Ahmet Hamdi Güner, evli ve 2 çocuk babası.


Görevleri:

1- İstanbul'un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek.


2- İstanbul'da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları saptamak.


3- İstanbul nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.


4- Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.


5- Kentin gelecekteki ulaşım sisteminin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlamasını ve bu amaçla kentiçi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın ; hız (yolculuk süresi), konfor güvenirlilik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.


6- Ulaşım Altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek.


7- Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.


8- Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.


9- Ulaşım projelerinin, İstanbul'un doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.


10- Proje taşımacılığının geliştirilmesi ve toplam yolculuklar içindeki payının arttırılması amacıyla önlem ve projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak.


11- Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak.

Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek.