26 / 05 / 2022

Ahmet Özyazıcı: Bölgesine göre dönüşüm yapılmalı!

Ahmet Özyazıcı: Bölgesine göre dönüşüm yapılmalı!

Dönüşüm sürecinde farklı yaklaşım ve yöntemler uygulanabileceğine dikkat çeken Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özyazıcı, İstanbul"da uygulanacak olan yöntemlerin tamamının birbirine entegre olması gerektiğini kaydettiDönüşüm sürecinde farklı yaklaşım ve yöntemler uygulanabileceğine dikkat çeken Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özyazıcı, İstanbul"da uygulanacak olan yöntemlerin tamamının birbirine entegre olması gerektiğini kaydetti.

Yeniden geliştiril en, rehabilite edilmesi gereken, kentsel gelişim i eksik kalan ve yeniden canlandırılması gereken bölgelerin birbirinden ayrı şeyler olduğunu belirten Özyazıcı, œGereken kanuni düzenlemelerin her bölge için ayrı ayrı değerlendirilip uygulamaya konulması ile en iyi sonuca varılabilir diye konuştu.

İstanbul"da uygulanacak kentsel dönüşümün depreme duruma uygun olması gerektiğini belirten Özyazıcı, vatandaşların bu korkudan kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Bunlara ilaveten kanun ile ilgili   bir takım yetersizliklerin de mevcut olduğunu belirten Özyazıcı, œKat malikleri arasındaki hukuku düzenleyen kanunların ve iskan affının   neleri kapsayacağı netleştirilme li ve bir takım sorunlar en baştan ortadan kaldırılmalı diye konuştu.

Ayrıca kentsel dönüşüm bölgelerinde öngörülen imar artışının yoğun yapılaşmanın olduğu bu bölgelerdeki yetersiz altyapı, ulaşım yoğunluğu, yetersiz otopark, yetersiz   yeşil alan gibi başka sorunlara dokunacağını söyleyen Özyazıcı, œUygulanacak imar artışının kapsamının da belirlenmesi ve uygulama şeklinin bahsedilen sorunlarını doğurmayacak şekilde detayları ile düzenlenmesi çok önemlidir  diye konuştu.

Vatandaş bilinçlendirilerek hazırlanmalı
Dönüşüm ün bir kenti bütünüyle etkileyeceğini belirten Özyazıcı, bütün planlama çalışmalarında   öncelikle vatandaş ın bilinçlendirilme si, eğitilmesi ve konuyla ilgili farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerek tiğini tavsiye ederek sözlerini bitirdi.

Ahmet Özyazıcı"nın dönüşüm reçetesi:
1-   Yapılacak işlemlerin tümü birbiri ile uyum ve ahenk içinde olmalı.
2-  Bölgelerin durumuna göre dönüşüm planları yapılmalı.
3-  İskan affının ve uygulamaların kapsamı çok iyi belirlenmeli.