Akiş GYO A.Ş Çerkezköy'de sosyal tesis sattı!

Akiş GYO A.Ş Çerkezköy'de sosyal tesis sattı! Akiş GYO A.Ş Çerkezköy'de sosyal tesis sattı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sosyal tesisini Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne sattı...


AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır:


* Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevzuatına uyum çerçevesinde, 1/2  hissesine sahip olduğumuz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi, No: 71 Çerkezköy/ Tekirdağ 956 Ada 4 No'lu Parsel Üzerinde konumlu sosyal tesisimizin Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne 335.000 TL + KDV bedeli ile satılmasına;


* Söz konusu satış bedelinin 6 eşit taksitte tahsil edilmesine; 


* Satışa ilişkin olarak (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken atacakları çift imza ile vekalet verilmesine;


* İşbu kararın kamuya açıklanmasına;  


Karar verilmiştir.


Detaylar için tıklayın