Akiş GYO Bağdat Caddesi'nde gayrimenkul satın aldı!

Akiş GYO Bağdat Caddesi'nde gayrimenkul satın aldı! Akiş GYO Bağdat Caddesi'nde gayrimenkul satın aldı!

Akiş Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama göre Akiş GYO Bağdat Caddesi'nde 19.000.000 karşılığında gayrimenkul satın aldı...Akiş Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır:


* Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii Bağdat caddesi, 106 Pafta, 1435 Ada 39 No'lu Parsel Üzerinde yer alan 2.202 m2'lik gayrimenkulün toplam USD 19.000.000 karşılığında Şirketimizin portföyüne alınmasına;


* Söz konusu alış işleminin peşin olarak gerçekleştirilmesine; 


* Alış işlemine ilişkin ortaya çıkacak tapu masraflarının şirketimiz tarafından karşılanmasına;


* İşbu kararın kamuya açıklanmasına;  


Karar verilmiştir.


Saygılarımızla


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Detaylı görüntülemek için tıklayın