Akiş GYO devir sözleşmesi imzaladı!

Akiş GYO devir sözleşmesi imzaladı! Akiş GYO devir sözleşmesi imzaladı!

Özel durum açıklamasında bulunan Akil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı devir sözleşmesi imzaladı...Akiş GYO A.ş. tarafından yapılan açıklama;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:


Şirketimizin önümüzdeki dönem stratejik planları doğrultusunda,  bilanço aktif yapısının yeniden şekillendirilmesi, Akiş GYO'nun sektördeki konumlandırılmasına uygun yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi, ve Şirket'in hareket kabiliyetinin  genişlemesi hedefleri doğrultusunda;


a) Garanti Koza Akiş Adi Ortaklığındaki %25 oranındaki hissemizin peşin 10.000.000 Amerikan Doları karşılığında Akfil Holding A.Ş.'e satılmasına;


b) Akfil Holding A.Ş.'deki %45 oranındaki hissemizin peşin 52.425.000 Amerikan Doları karşılığında Garanti Koza İnşaat  Sanayi ve Ticaret A.Ş'e satılmasına;


c) İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan 382 Ada 11 parsel numaralı 48.297 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün 9.629 m2'ye tekabül eden payımızın 40 ay vadeli senet karşılığı olmak üzere 8.000.000 Amerikan Doları +KDV bedel ile Garanti Koza İnşaat  Sanayi ve Ticaret A.Ş'e satılmasına, gayrımenkulün devrinin bedelin tamamı ödendikten sonra gerçekleştirilmesine;


d) Ayrıca Akfil Holding A.Ş. mülkiyetindeki İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesindeki 2273 Ada 2 Parsel, 2774 Ada 2 Parsel ve 804 Ada 57 Parsel numaralı arsaların Şirketimizce peşin 22.500.000 Amerikan Doları + KDV karşılığında satın alınmasına;


e) Yukarıda anılan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akfil Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında bir Devir Sözleşmesi imza edilmesine ve yukarıda anılan iş ve işlemlerin Devir Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine;


f) İşbu kararın kamuya açıklanmasına;  


Oybirliği ile karar vermiş olup,  bu çerçevede bir devir sözleşmesi imzalanmış ve yukarıda anılan işlemlerin gerçekleştirilmesine başlanmıştır.