09 / 08 / 2022

Akiş GYO paylarını geri aldı!

Akiş GYO paylarını geri aldı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 2.360.687 TL.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) payların geri alınmasına ilişkin bildirim yayınladı. 

Akiş GYO tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul'dan 1.100.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın alındı. 

Şirketin bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 2.360.687 TL.

Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 1.158.049,408 TL oldu.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulunun 03 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

Şirketimiz 9 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul'dan 1.100.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.

Şirketimizin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 2.360.687 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,293).

02/11/2018 ve 03/07/2020 KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere bu hisselerin bir kısmı Kasım 2020'de sonlandırılan likidite sağlayıcılık işlemleri için aracı kuruma devredilmiş ve likidite sağlayıcılık işlemlerinde kullanılmıştı.

Bugün itibariyle şirketimizin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 1.158.049,408 TL'dir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.