01 / 07 / 2022

Akiş GYO'dan kira sözleşmesi açıklaması!

Akiş GYO'dan kira sözleşmesi açıklaması!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sözleşmeleri hakkında açıklama yaptı.6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ N 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ N 2018-32/51)' (‘Tebliğ') uyarınca, Tebliğ'in yayımlanmasından önceki tarihte akdedilmiş olan döviz cinsinden tüm kira sözleşmelerinde yer alan kira bedelleri Tebliğ hükümlerine uygun olarak Türk Lirası cinsinden yeniden belirlendi. 

Ancak, 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2018-32/52 Sayılı Tebliğ'in 3. maddesi ile yüzde 50 ve üzeri yabancı ortaklığı bulunan Akiş GYO kiracılarının 2018-32/52 Sayılı Tebliğ kapsamı dışında kalmış olup, söz konusu kiracılara ait kira bedellerinin tahsilatları kira sözleşmelerinde mutabık kalınan döviz cinsinden devam ediyor.

2018-32/52 Sayılı Tebliğ'in 3. maddesi ile kapsam dışında kalan kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam olarak ödeyen ve Akiş GYO ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayanlar arasından Akiş GYO tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanların piyasa koşulları çerçevesinde ve Tebliğ hükümleri şartlarında faaliyet gösterebilmeleri amacıyla, kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerine ait faturaların kira sözleşmelerindeki döviz cinsi üzerinden iskontolu olarak düzenlenmesine karar verildi. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzca,

1-   11.10.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanan Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere; 06.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ N 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ N 2018-32/51)' (‘Tebliğ') uyarınca, Tebliğ'in yayımlanmasından önceki tarihte akdedilmiş olan döviz cinsinden tüm kira sözleşmelerinde yer alan kira bedelleri Tebliğ hükümlerine uygun olarak Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmiştir. 

Ancak, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2018-32/52 Sayılı Tebliğ'in 3. maddesi ile % 50 ve üzeri yabancı ortaklığı bulunan kiracılarımız 2018-32/52 Sayılı Tebliğ kapsamı dışında kalmış olup, söz konusu kiracılara ait kira bedellerinin tahsilatları kira sözleşmelerinde mutabık kalınan döviz cinsinden devam etmektedir. 2018-32/52 Sayılı Tebliğ'in 3. maddesi ile kapsam dışında kalan kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam olarak ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayanlar arasından Şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanların piyasa koşulları çerçevesinde ve Tebliğ hükümleri şartlarında faaliyet gösterebilmeleri amacıyla, kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerine ait faturaların kira sözleşmelerindeki döviz cinsi üzerinden iskontolu olarak düzenlenmesine,

2-   Şirketimizce, piyasa koşullarındaki gelişmelere göre konu ile ilgili olası yeni düzenlemelerin KAP aracılığı ile duyurulmasına,
 
Karar verilmiştir. 

Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.