Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Sinan Kasımoğlu tarafından kuruldu.


Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Sinan Kasımoğlu tarafından kuruldu.

Aksis Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi konusu:

1- Her türlü gayrimenkuller; siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 2- Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kar irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, öğrenci yurtları, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerde bulunabilir: a. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak. b. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketlerin her nevi hisse senetlerini, tahvillerini ve sair menkul kıymetlerini, peşin ve vadeli satın almak, satmak, başka bir hisse senedini, tahvil ya da sair menkul kıymetlerle değiştirmek, rehin etmek, rehin almak, devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri, devletin, belediyelerin ya da sair resmi kurumların ihraç ettiği ya da bunların garantisi altında bulunan bilcümle menkul kıymetleri sermayesi kısmen veya tamamen devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kota edilmiş hisse senetlerini tahvillerini ve sair menkul kıymetlerini satın almak, satmak, başkaları ile değiştirmek, rehin etmek, rehin almak. d. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak. e. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari ve tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. f. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek. g. Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek. Fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek. h. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, fek etmek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, i. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. j. Şirketin faaliyetleri ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan telif hakları ve ihtira beratları, imtiyazları, patent ve alameti farikaları, marka, lisans,know-how, franchesing, teknik yardım anlaşmaları yapmak ve benzeri maddi ve fikri hak imtiyazları, kredi kartı, ticaret ünvanlarını sınai resim ve modelleri iktisap etmek, kullanmak satın almak, satmak, tamamen veya kısmen devretmek, sözleşmeleri yapmak, bedelli ve bedelsiz kiralamak ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak k. Şirketin amacı ile ilgili yatırımları gerçekleştirmek için proje hazırlama ve geliştirme ofisleri kurmak, yurt içi ve yurt dışından proje danışmanlık şirketleri ile hizmet sözleşmeleri aracılığıyla işbirliği yapmak Yukarıda gösterilen muamelelerden başka şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Adres: Levazım Mh. Çayır Sk. N.4/2/2 Beşiktaş