24 / 05 / 2022

Aktek Merve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Aktek Merve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Poyraz, Abdullah Aktaş, Hasan Tek ortaklığıyla 1 milyon TL sermaye ile 13 Ocak'ta Ümraniye, Yamanevler Mahallesi'nde kuruldu.Aktek Merve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Poyraz, Abdullah Aktaş, Hasan Tek ortaklığıyla 1 milyon TL sermaye ile 13 Ocak'ta Ümraniye, Yamanevler Mahallesi'nde kuruldu. 


Aktek Merve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.Her türlü kaba ve ince inşaat malzemeleri alımını satımını üretimini ithal ve ihracını yapmak, bunları işleyerek çeşitli mamuller üretecek atölye ve tesisler kurmak.İnşaat malzeme ve makinaları ile bunların yedek parça alımını satımını ithalatı ve ihracatının yapmak. Her türü gayrimenkul alımını, satımını, kiralamasını yapar yaptırır. Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyon yapmak, tadilat, röleve, restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı,kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve  aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Şirket Maksat ve Mevzunun tahakkuku için 1) Konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak eder veya yeni şirketler kurar.Kurulmuş ve kurulacak yerli, yabancı,kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir,gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir. 2) Şirketin amacının gerçekleşmesi için taşınır taşınmaz mal almak ve satmak, ipotek ve her türlü ayni hak tesis etmek ve fek etmek, 3) Yurt içi veya yurtdışı banka, özel finans kurumu veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi gayrinakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir.


Aktek Merve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Yamanevler Mahallesi, Recepağa Sokak 1-3/7