Alarko GYO bağış yapabilmek için esas sözleşmesini değiştirdi!

Alarko GYO bağış yapabilmek için esas sözleşmesini değiştirdi! Alarko GYO bağış yapabilmek için esas sözleşmesini değiştirdi!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bağış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4'üncü maddesinin tadil edildi...

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nd (KAP) şirketin amacı ve faaliyet konusu başlıklı 4'üncü maddesine ilişkin esas sözleşme tadili hakkında açıklama yaptı.

Alarko GYO'nun KAP açıklaması:
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu' nun şirket merkezindeki 14.11.2018 tarihli toplantısında;
1 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde şirketimizin bağış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı (4) üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,  
2 - Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,  oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Dosya için tıklayın