Alarko GYO, Eyüp'teki fabrikasının tapu devir işlemlerini tamamladı!

Alarko GYO, Eyüp'teki fabrikasının tapu devir işlemlerini tamamladı!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Eyüp'te 13.503,50 m2  arsa alanına sahip kargir fabrika ve müştemilat binaları  26.000.000 (yirmialtımilyon) TL bedelle aldı ve tapu devir işlemlerini tamamladı

 Alarko Holding tarafından verilen ilan şu şekilde;

 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki bulunduğu İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Topçular mahallesi, Tikveşli sokağında kain 72 pafta, 247 ada, 56 parsel sayısında kayıtlı 13.503,50 m2  arsa alanına sahip kargir fabrika ve müştemilat binaları  26.000.000 (yirmialtımilyon) TL bedelle satın alınmış ve  tapu devir işlemleri 28.06.2011 tarihinde tamamlanmıştır.