06 / 10 / 2022

Alarko GYO kâr payı dağıtacak!

Alarko GYO kâr payı dağıtacak!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. net dağıtılabilir dönem kârından, 6.710.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle;


"Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 24.02.2016 tarihli toplantısında;

• Şirketimizin, 2015 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 131.791.243 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına, 

• 131.791.243 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 6.710.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, 

• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 617.746 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

• Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2016 tarihinde başlanmasına,

Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


Kâr dağıtım tablosu için tıklayın
Geri Dön