Alice Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!

Alice Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu! Alice Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!

Alice Otelcilik Anonim Şirketi, Bülent Bilici Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz 2014 tarihinde Sultanahmet, Küçükayasofya Mahallesi, Kasap Osman Sokak'ta kuruldu.Alice Otelcilik Anonim Şirketi, Bülent Bilici Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz'da kuruldu.


Alice Otelcilik Anonim Şirketi iş konusu; 1-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 2-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük,bayilik ve temsilcilikler verebilir,verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.  3-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak,isim hakkı vermek,ruhsatname,ihtira beratı,lisans,imtiyaz alameti,farika gibi hakların iktisabı kullanılması,devredilmesi veya kiralanması.  4-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına hertürlü rehin hakkı kurmak,tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.  5-Yurt içi ve yurt dışında uzun,orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.  6-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak,takip etmek,almak ve devretmek.  7-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.  8-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayri menkul alabilir satabilir,kiralar,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Alice Otelcilik Anonim Şirketi adres: Sultanahmet, Küçükayasofya Mahallesi, Kasap Osman Sokak, No:13