Alliance Engineering Consulting Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi kuruldu!

Alliance Engineering Consulting Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi kuruldu!

Alliance Engineering Consulting Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Abu-Albar tarafından kuruldu.


Alliance Engineering Consulting Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Abu-Albar tarafından kuruldu.


Alliance Engineering Consulting Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi konusu:

MIMARLIK-MÜHENDISLIK 1 - Sirket her türlü mimari ve mühendislik branşlarının plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiligi ve ilgili resmi kurumlardan her türlü insaat ve iskan ruhsat islemleri yapmak. Çizmis oldugu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, kentsel dönüşüm projelerini çizmek ve bu projeler ile ilgili müşavirlik hizmeti vermek, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dısı proje yarısmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dısından almıs oldugu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya baska bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliginin yapılabilecegi isler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu isleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama isleri, kent ve cografi bilgi sistemleri olusturulması, etüt ve isletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri,plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon islerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama islerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve islemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danısmanlık ve müsavirlik hizmeti vermek. 2 - Yurt içinde ve yurt dısında her türlü insaat mühendisligi projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmıs bulunan projenin tadilat ve degisikliginin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dısında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, is merkezi, plaza, konut ve diger her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollügünün yapılması ve yaptırılması. 3 - Yurt içi ve yurt dısı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak edis düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dısında mühendislik ve mimarlık çalısmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 4 - Çevre mühendisliği konusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlara müşavirlik,danışmanlık ve proje hizmetini yapmak.Üretim birimlerini hizmet sektörleri(Fabrika,Atölye,Üretim,Çiftlikler ve Toplu meskenlerde her türlü mal hizmetin üretildiği yerler)için fizibilite alt yapı üretim safhasında şirket her türlü mühendislik projesi yapar.gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girer,müşavir firma olarak çalışır.Şirket her türlü makine inşaat enerji üretim ve tüketimi elektrik donanımı ve kontrol sistemleri,makine ve motor sistemleri bilgisayar ve bilişim sistemleri haberleşme sistemleri zirai projeler ve sulama sistemleri alt yapı çalışmaları şehir ve bölge planlanması mimari alan çalışmaları vb konularda müşavirlik yapar.Şirket makine alanında iç tesisat (sıhhi tesisat,kalorifer tesisatı ve ısı yalıtımı)havalandırma tesisatı,klima tesisatı doğal gaz tesisatı L.p.g tesisatı endüstriyel mutfak ve maliyet hesaplanması (ilk keşifler hak edişler kesin hesap)konularında projecilik,danışmanlık,kontrollük ve müşavirlik yapar. İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON. 1 - Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına İç mimarlık Tasarım ve İç Dizayn konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak.İç ve Dış Dekorasyona ait her türlü çizim, proje üretimlerini yapmak.yapının duvarlarla ve yapı elemanları yardımı ile bölümlenmesi dış ve iç yapıda ki her türlü ,yaşam alanının tayini ve düzenlemesi ,yapı içinde ve dışında kullanılacak ,donatı ve sistemlerin tasarlanması ,elektrik,ışık ve ısıtma gibi gereksinmelerin mekana en uygun şekilde tayini ve uygulanmasında şantiye yönetimi 3 kata kadar tüm yapı ,3 kat üstü ,kolon ,kiriş perde duvarlar gibi yatay ve düşey taşıyıcı sistemlerin ,haricinde kalan,yapının tüm donatıların uygulaması ve tasarımı.Bina dış cephe giydirme ve kaplama işlerini yapmak.Konut,site,büro,fabrika,mağaza,otel vb yapılarınmalzemelerin çizim ve tasarımını yapmak,Belediye ,imar müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve özel inşaatların topoğrafyasına uygun çevre düzenlenmesi , çevre planlanması konusunda hizmetler vermek , 2 - Her türlü kentsel dönüşüm projelerini çizmek ve bu projeler ile ilgili müşavirlik hizmeti vermek, tarihi yapıların yeniden inşa ve restorasyon çalışmalarında projelendirme ve uygulamalarına katılmak.Tüm sektör için stand ,satış alanı ve teşhir alanlarının düzenlenmesi.Tiyatrolar,setler ve tüm medya kuruluşları için dekor ve iç dizayn hazırlanması ,tüm ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  Adnan Kahvesi Mah. Anadolu Cad. İnşaat B4 Apt. No.24/2/44 Beylikdüzü