Andi Danışmanlık Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!


Andi Danışmanlık Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi Sarıyer'de Hani Andijanı tarafından kuruldu.Andi Danışmanlık Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi Sarıyer'de Hani Andijanı tarafından kuruldu.

Andi Danışmanlık Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi konusu:
1- Gayrimenkul alımı-satımı,kiralanması,kiraya verilmesi,isletilmesi, emlak komisyonculugu yapmak, Her türlü danısmanlık ve bilirkisilik hizmeti vermek ve almak. 2 - Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalısması yapmak, bölge ve konum arastırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım deger analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve gelistirmek, yatırım performans degerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar arastırmaları yapmak. Gayrimenkul gelistirme çalısmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule baglı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak 3 - Ofis, konut, is merkezi, alıs veris merkezi, hiper market, süpermarket ve benzeri magaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eglence merkezleri, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri yurt içinde ve yurt dısında satın almak, insa etmek veya ettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler gelistirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak, rehin almak, tesis olunmus rehinleri kaldırmak, ipotek almak, tesis olunmus ipotekleri kaldırmak, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kisiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kisiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, insaat hakkı tesis etmek, devir ve ferag vermek, hukukun cevaz verdigi tüm isleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmis hakları kaldırmak. 4 - Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sinai is merkezleri, Okul, dershane, saglık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistlik tesisler, ev apartman, isyerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, devir ve temlik etmek, kiraya vermek, kiralamak, pazarlamak ve her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak ve bu amaçla ilgili her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, brosür hazırlamak, hazırlatmak, dagıtımını yapmak, veya yaptırmak. 5 - Her türlü taahhütler vermek ve almak,müteahhitlik yapmak. 6 - Her türlü insaatlar yapmak, yaptırmak, satın almak, satmak,kiraya vermek, kiralamak,isletmek. 7 - Özel ve mesleki egitimler düzenlemek, egitim hizmetleri saglamak. 8 - Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan, is yeri ve diger emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 9 - Her nevi gayrimenkul malların sirket veya baskası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 10 - Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eglence yerleri kurmak, isletmek, isletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 11 - Yurt içinde ve yurt dısında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dısında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 12 - Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmus acentelere ortak olmak. 13 - Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulasım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satıs yerleri açmak 14 - Her türlü gemi ve yat isletmeciligi yapmak, gemi ve yat kiralamak. 15 - Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 16 - Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve diger ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak. Sirket Konusunu Gerçeklestirebilmek Amacıyla Asagıdaki Isleri de Yapabilir: a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, subeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dısından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve isletmek, d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları isletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm islemleri yapmak, Sirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, e) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı sirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müsterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, f) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı sirketler ile anlasmalar yapıp, yurt içi ve yurt dısında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, g) Kurucu olarak katıldıgı ve istirak ettigi mevcut veya kurulacak sirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını saglamak, h) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı sahıs sirketleri, sermaye sirketleri, adi sirket ve gerçek kisilerle yabancı sermayeli sirketler, adi ortaklıklar ve is ortaklıkları kurmak, kurulmus ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, i) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, j) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diger sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Maslak Mh.Taşyoncası Sk.Maslak 1453 St.A2 Bl N.1ak/133 Sarıyer