Ankara Defterdarlığı'ndan gayrimenkul satışı

Ankara Defterdarlığı'ndan gayrimenkul satışı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Gölbaşı İlçesinin Yaylabağ (Bursal) ve Yurtbeyi (Gerder) Köylerinde bulunan, toplam 27 adet taşınmazı satmak üzere ihale açtı.

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt
Emlak Müdürlüğü'nün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre Yaylabağ (Bursal) Köyü'nde bulunan 324, 325, 326, 329, 333,340, 341, 344, 346, 347, 357, 358, 359, 360,
361, 367, 402, 403, 537,602, bin 290, bin 321, (eski bin 291), bin 292, bin 310, bin 311, ve bin 312 numaralı parseller ile Yurtbeyi (Gerder) Köyü'nde bulunan bin 718 numaralı parseller olmak üzere toplam 6 milyon 212 bin 619 metre kare taşınmaz, kapalı teklif usulü ile satılacak. 27 adet taşınmazın satışı bir bütün olarak, 7 Mayıs 2008 tarihinde saat14.00'de Anıt Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale,1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulmuş, konut yapı kooperatifi, kooperatif birliği ve bu birliklerin oluşturduğu üst birlikler arasında gerçekleştirilecek. Tahmini bedeli 70 milyon 710 bin YTL olarak belirlenen taşınmazların satışında katılımcılardan, 7 milyon 71 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhaleye katılmak isteyenler
şartnameyi, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü'nden mesai saatleri içerisinde görebilecekleri gibi aynı yerden bedelsiz olarak temin edebilecekler. Bu arada taşınmazların bulunduğu yer, Gölbaşı ve  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nin onayı ile 1/25000 ölçekli çevre planında toplu konut alanı, kısmen özel çevre koruma alanı toplu konut alanı olarak ilan edildi.

Tel: 0 312 311 25 96     www.ankdef.gov.tr