Ankara Keçiören merkezi iş alanı imar planı askıda!

Ankara Keçiören merkezi iş alanı imar planı askıda! Ankara Keçiören merkezi iş alanı imar planı askıda!

Ankara Keçiören İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 90749 ada 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27 Kasım 2016 gün ve 2384 sayılı kararı ile onaylanan Keçiören İlçesi 90749 ada 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine plan notu ilavesine ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Aralık 2016 gün ve 2520 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklikleri bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 13 Şubat 2017'de askıdan indirilecek.İmar planı için tıklayınız