Ankara Sincan'da icradan 2.4 milyon TL'ye arsa!

Ankara Sincan'da icradan 2.4 milyon TL'ye arsa! Ankara Sincan'da icradan 2.4 milyon TL'ye arsa!

Ankara Sincan'da bulunan 6.899 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Ankara Batı 7. İcra Dairesi tarafından 14 Temmuz 2015 günü saat 10:30'da açık artırma usulüyle ihale ediliyor.



Ankara Sincan'da bulunan 6.899 metrekare yüzölçümüne sahip arsa,  Ankara  Batı 7. İcra Dairesi tarafından 2 milyon 483 bin 640 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Özellikleri : Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan (Yeni Çimşit) mahallesi. 415 ada, 34 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmaz ağaçlandırılarak özel park - bahçe alanı haline getirilmiş, alt yapı sıkıntısı olmayan, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılan, yol kaplaması asfalt, kuzeyinde Ankara Çayı, güneyinde tren yolu geçmekte, ayrıca Sincan Sanayii Bölgesi içerisinde, yaklaşık 16 m2 su deposu ile yaklaşık 348 m2 depo olarak kullanılan bölüm mevcut, taşınmazın bitişiğinde Aytemizler Tekstil Fabrikası bulunmakta, taşınmaza bitişik parseldeki yapısına ek olarak şu an depo olarak kulanılmakta, halen etrafında yapılaşma tamamlanmamış olan taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilirkişi raporunda yazılı olup, açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.



Adresi: Ahievran Mahallesi, 225. Cadde, (Sanayi Caddesi) Sincan


Yüzölçümü: 6.899 m2


İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur.


Kıymeti: 2.483.640.00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.


1.Satış Günü: 14.07.2015 günü 10:30 - 10:35 arası 


2.Satış Günü: 10.08.2015 günü 10:30 - 10:35 arası 


Satış Yeri: Ankara Batı (Sincan) Adliyesi mezat salonunda.





Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr

adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 'Atapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2918 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/04/2015