Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, inşaat yapımı için ihale açtı

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, inşaat yapımı için ihale açtı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, inşaat yapımı için ihale açtı

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Etimesgut İlçesi Bağlıca Köyü'nün muhtelif parsellerinde vakıf bina inşaatları yaptıracak.Tünel kalıp sistemiyle yapılacak 232 adet konut, 2 adet kapalı otopark, yüzme havuzu, ada içi altyapı ile genel altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi, 4 Ağustos 2008 tarihinde saat 10.30'da "açık ihale usulü" ile  Ankara  Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak. Yer tesliminden itibaren 650 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı
uygulanmayacak.

Firmalar şartnameyi Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü İnşaat Abide Şube Müdürlüğü'nden bedeli karşılığı satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.