Ankara Yenimahalle imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle imar planı değişikliği askıda!


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, 43085 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bugün askıya çıkarak, Resmi Gazete'de yayımlandı...Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:


43085 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11853/1-1