25 / 05 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 8 imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle'de 8 imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi kentsel dönüşüm onama sınırı ve 7 imar planı değişikliğini bugün askıya çıkardı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:


1- 1/1000 ölçekli Çamlıca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Onama sınırı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1078/1-12- Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 190 sayılı kararı ve  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 363/769 sayılı kararı ile onaylanan 84187/Ek1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Yuva

Ada: 44801

Parsel: 29


1086/1-1


3- Belediye Encümenimizin 29.01.2015 gün ve 237 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 401/783 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek20 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Yuva

Ada: 43177

Parsel: 2


1087/1-14- Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 193 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 360/697 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek22 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Yuva

Ada: 43164

Parsel: 1


1088/1-15- Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 192 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 359/696 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek23 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Yuva

Ada: 43271

Parsel: 1


1089/1-16- Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 194 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 368/764 sayılı kararı ile onaylanan 84275/Ek1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Susuz

Ada: 62225

Parsel: 1


1090/1-17- Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 191 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 362/770 sayılı kararı ile onaylanan 84180/Ek4 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: Susuz

Ada: 62115

Parsel: 4


1091/1-18- Belediye Encümenimizin 29.01.2015 gün ve 236 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 402/782 sayılı kararı ile onaylanan 84180/Ek4 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki: İvedik

Ada: 44675

Parsel: 381092/1-1