Apa Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Apa Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Yılmaz Şahin tarafından kuruldu. Apa Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Yılmaz Şahin tarafından kuruldu. 

Apa Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1-)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, müstakil villa,iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-)Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-)Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-)İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-)Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 15-)İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 16-)İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17-)Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 18-)Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 19-)Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 20-)Şirket konuları ile ilgili alım-satımını, ithalat ve ihracatını yaptığı ürünleri daha iyi pazarlayabilmek ve muhafaza edebilmek için yurt içinde ve yurt dışında sanal ve gerçek satış mağazası, market, süper-market ve fabrikalar, depolama dağıtım tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satıp devredebilir. Şirket her tür hizmet faaliyetlerinin ifasını yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirebilir. 21-)Fabrika, matbaa, imalathane, depo ve benzeri yerleri, işletmeleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, kısmen veya tamamen satın almak ve satmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile imal olunan, ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk madde, yardımcı ve ara maddelerin alınması, depolanması, kara, hava ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve sevki için gerekli her türlü araç tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, satış mağazası ve teşhir yerleri inşa etmek, tesis etmek, kiralamak ve satın almak sureti ile temin etmek, gerekiyorsa satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. 22-)Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunlara üye olmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek. Faaliyetler için ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Apa Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: İdealtepe Mah.Dik Sk.No:13 Maltepe