19 / 08 / 2022

Argemon Mimarlık Yapı Endüstri Limited Şirketi kuruldu!


Argemon Mimarlık Yapı Endüstri Limited Şirketi, Nurşen Ayana tarafından 60 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Ataşehir'de kuruldu.Argemon Mimarlık Yapı Endüstri Limited Şirketi, Nurşen Ayana tarafından 60 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Ataşehir'de kuruldu.


Argemon Mimarlık Yapı Endüstri Limited Şirketi iş konusu,A) Şirket Orman ürünleri, diğer ağaç ürünleri, suni  Ağaç ürünleri  ve Plastik, Metal  ham madde, mamul  ve  yarı mamul malzemelerinden  üretilecek  Yapı  elamanlarını,  Ahşap  ürünlerini, Mobilya ürünleri, Büro ürünleri, Kağıt  ürünleri  ve diğer Suni ürünlerin  imalatını yapmak, yaptırmak, almak, satmak, İthalatını ve ihracatını,  dahilde  ve  hariçte  ticaretini  yapmak,Şirket  konuları  ile  ilgili kullanılacak  her türlü Hava, Kara, Deniz nakil vasıtaları, İş makineleri, Elektrik ve diğer enerji türleri çalışan  Makineleri,  alet,  araç, gereç  ve  teçhizatlarını  ve  yedek  parçalarını  ithalatını,  ihracatını, imalatını  yapmak,  almak satmak, Yurt  içinde  ve  yurt  dışında  Ticaretini  yapmak, Şirket  her türlü teknolojiyi ithal  ve ihraç edebilir, B)  Orman  ve  Diğer  Ağaç  ürünlerini  yetiştirmek,  işlemek,  işleyerek  mamul  ve  yarı  mamul  hale getirmek,  depolamak,  işlemek,  mamul  ve  yarı  mamul  hale  getirmek, bu işlerin  yapılabileceği  ve konularıyla ilgili Yurt içi ve yurt dışında  sosyal ve sınai  tesis, fabrika, imalathane, atölye, büro, ofis, servis,  depo,  ambar,  şube,  irtibat  bürosu  ve  diğer  tesisleri  kurmak,  kurdurmak,  teşhir  ve  satış mağazaları açmak ve işletmek, C) Her türlü inşaat ve tesisatlar ve sosyal yatırımlar için mimari proje, etüt, araştırma, mühendislik, mimarlık, müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile bunların organizasyonunu ve imalat ile montajını yapmak, D) Yurt içinde mal sahibi, müteahhit  ve taşeron şirket sıfatı  ile sosyal, ticari, sanayi, turistlik  veya sportif  amaçlı  inşaatlar,  yol  inşaatları, kanal,  köprü  inşaatları, liman  ve  rıhtım  inşaatları,askeri amaçlı  inşaatlar,  kültür  ve sanat, eğitim  ve sağlık tesisleri  inşaatlarını  yapmak, bu konular  ile  ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında taahhüt işleri yapmak.E) Toplu  konut  kanunu uyarınca konut  yapmak devletten  veya  ilgili  kurum  ve  kuruluşlardan  kredi almak  borçlanmak  yapılan  konutları  satmak ve  toplu  konut  ile ilgili  arsalar ve araziler almak parsellemek plan ve projeleri yapmak mevzii imar planları yapmak ve yaptırmak. F)Yurt  içinde  veya  yurt  dışında  resmi  veya özel,  yerli ve  yabancı  tüm  kuruluş  ve  şahıslara  karşı restorasyon, iç mimari, süsleme ve dekorasyon faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda  plan, proje ve müşavirlik hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi ve fuarlarda satış,  teşhir stantları,  reyonları hazırlamak. G) Yurt  içinde  ve  yurt  dışında  gerekli  prefabrik  yapı  ve  tesislerin  montajını  ve  gerekse yapı  ve tesislerin makina, motor ve donanımların montajını yapmak. Montaj hizmetleri için gerekli makina, araç, alet, edevat ve teçhizatı imal etmek, satın almak, ithal etmek veya kiralamak. H) İnşaat  malzemeleri  imalatı,  ithalatı,  ihracatı  pazarlama  ve  satışını  yapmak.  Bilinen  yapı malzemelerinin imalatını  yapmak,  konusu  ile  ilgili  olarak teknolojik  gelişmelerin  ışığı  altında özellikle yapıların daha kısa zamanda bitirilmesi, daha ekonomik, daha sağlıklı ve daha fonksiyonel olarak  inşa  edilmesi  amacına  yönelik  araştırma  ve  yatırımlar  yapmak.Gerekirse  yurt  dışında teknoloji,  iş makinaları  ve teçhizat  ithalatı  yapmak,  bu konularda mümessillikler  bayilikler  almak, patent  anlaşmaları  yapmak. Bu  konularda  kurulmuş  veya kurulacak  şirketlerden  pay  almak, şirketlere pay vermek, konusu ile ilgili olarak üretim tesisleri kurmak. Satış ve teşhir mağazaları ve depolaı açmak, sergilere, fuarlara katılmak. Üretilen veya satın alınan mamul, yarı mamul madde ve malzemelerin  satışını, ihracatını  yapmak  veya  yaptırmak.  Bu  konularda  yatırım için  teşvik kredilerinden yararlanmak. I) Toplu  konut  kanunu  uyarınca  konut  yapmak  devletten  veya ilgili  kurum  ve  kuruluşlardan  kredi almak  borçlanmak  yapılan  konutları  satmak  ve  toplu  konut  ile ilgili  arsalar  ve  araziler  almak parsellemek plan ve projeleri yapmak mevzii imar planları yapmak ve yaptırmak. J) Şirket  maksat ve  mevzuu  ile  ilgili  olarak  her  nevi  proje,mühendislik  hizmetleri, araştırma, fizibilite, tasarım,  planlama,  danışmanlık,  kontrolörlük,  bu  işlerle  ilgili  organizasyon,  koordinasyon çalışmaları yapmak, K) Şirket Maksat ve mevzusu  ile ilgili olarak taşeronluk yapabilir  veya taşeronlara  iş yaptırabilir, başka şahıs ve Tüzel kişiler ile müşterek taahhüt altına girebilir, konsorsiyum ve joint venture olarak müşterek  ve  ayrı  ayrı taahhütlerde  bulunabilir,  Yurt  içinde  ve  Yurt  dışında  Resmi  ve Özel  kişi  ve kuruluşların yapacağı eksiltme ve artırma ihalelerine katılabilir.


Argemon Mimarlık Yapı Endüstri Limited Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Alzambak Sokak, Varyap Merıdıan A Blok Kat:5/62