Arnavutköy Ömerli Deliklikaya imar planı askıya çıktı!

Arnavutköy Ömerli Deliklikaya imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Hadımköy Ömerli Deliklikaya Mevkiine ilişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı yayınlandı...



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.09.2018 tarihli ve E.163955 sayılı yazısı ile; Bakanlık Makamınca re’sen onaylanan ve 13.06.2018 tarihli ve 105515 sayılı yazısı ile dağıtımı yapılarak 19.06.2017-19.07.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Deliklikaya Mevkii S.S. Askoop Sanayi Bölgesinde yer alan yaklaşık 87 ha’lık alana 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı süresinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler neticesinde 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-33350,1 ve UİP-33351,1 plan işlem numaraları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu Kararnamesinin 97. maddesi ile 102. maddesi hükümleri uyarınca 21.09.2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğün ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.