Çukurova Balkon

Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile, 9 Şubat 2015'te Beşiktaş 'ta, Gülam Faruk Aslan Müdürlüğü 'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi 9 Şubat 2015'te 100 bin TL sermaye ile, Gülam Faruk Aslan Müdürlüğü'nde kuruldu.


Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1. Her türlü inşaat yapımı ,mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı,kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkul'un yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri yapmak,  2. Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kale bodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışını yapmak,  3. Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi yapmak,  4.Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi yapmak,  5. Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imal ve alım satımı yapmak,  6. Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı yapmak,  7. Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar,kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,  8. Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.  9. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması,aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması;  10. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;  11.  Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temini için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;  12. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin,ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması,satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,  13. Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı yapmak,bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlükara, hava ve deniz yolu vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek,Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak,  14. Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü Resmi ve Özel Sektörlere ait İnşaat Taahhüt, Hafriyat, Montaj işleri Yapmak ve Müstakil Konut, İş Hanları,Fabrikalar, Hava alanları, Köprüler,Viyadükler,Yollar,barajlar ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve Kiraya Vermek. 15. Türkiye Sınırları içinde veya yabancı ülkelerde Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma,Eksiltme,teklif alma,pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat, hafriyat, işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 16.  Türkiye Sınırları içinde veya yabancı ülkelerde Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar tarafından ihaleye çıkartılan veya sözleşme ile taahhüt edilen her türlü hafriyat,taş,kırma taş, mıcır vb malzemelerin Nakliyesi ve döküm İşlerini yapmak. 17. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve  bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,Kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları,tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,nakliye,hafriyat, yol,su, kanalizasyon,doğal gaz,alt yapı,üst yapı,dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Artge İnşaat Taahhüt Hafriyat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, Dereboyu Caddesi 10