Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ömer Çiğil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Taner Çetin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu.Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ömer Çiğil Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Taner Çetin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu.


Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A-Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Bina ve inşaatların, eski eserlerin ve surların, yolların, kaldırımların ve barajların bakım onarım ve tamir hizmetlerini yapmak. Bina ve inşaatların sıhhi ve elektrik tesisatlarının döşenmesi işlerini yapmak. Mesken, işyeri, fabrika, prefabrik yapılar, tatil köyleri, otel,motel, pansiyon, iş hanları, terminal, hastane, üniversite, okul, öğrenci yurdu, yüzme havuzları, arıtma tesisleri, eğitim ve spor kompleksleri ve diğer bilumum inşaatları yapmak, kiraya vermek ve satmak. Özellikle; 1. Toplu konut, konut, okul, çarşı,alışveriş merkezi, iş merkezi, kültür tesisleri, hastane binaları ile diğer her çeşit binalar ve siteler yapmak,  2. Kat karşılığı arsa almak,parsellemek sureti ile satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak,  3. Konusu ile ilgili plan etüd ve proje işlerini yapmak. Her türlü mimarlık, mühendislik, tasarım, proje ve taahhüt hizmetlerinde bulunmak, proje uygulamaları ve dekorasyon hizmetleri vermek. Resmi ve özel kuruluşların, evlerin dekorasyonunu yapmak, 4. Konusu ile ilgili bütçe ve planlama, inşaat, üretim, dağıtım, satış, şirket yönetimi, proje yönetimi alanlarında faaliyet göstermek, inşaat sektörünün tamamı ile ilgili müteahhitlik, müşavirlik, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 5. Konusu ile ilgili her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat, altyapı işleri yapmak ve yaptırmak, 6. Petrol tabii gaz ve sair boru hatları ve havai hatlar inşaatı yapmak, 7. Islah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri yapmak, 8. Karayolları, demiryolları ve köprüler yapmak, 9. Hava meydanları,istasyonlar, limanlar ve barajlar yapmak, 10. Diğer bayındırlık işleri ve ulaştırma hizmetleri yapmak, 11. Sair her türlü inşaat, montaj, tesisat işleri, altyapı işleri yapmak, 12. Fabrika binaları, petrol tasfiyehaneleri, petroltankları inşaatı yapmak, 13. Resmi ve Özel kişi ve kuruluşların ihalelerine girmek ve bu ihalelerle ilgili yeterlilik belgeleri almak, başkalarına ait müteahhitlik ve yeterlik belgeleri için gerekli anlaşmaları yapmak, karne, lisans gibi mühendislik, müşavirlik ve benzeri anlaşmaları yapmak. 14. İnşaat sanayisinin ihtiyacı olan beton tesisleri ve inşaat yan sanayi ekipmanlarının imalatını, ithal ve ihracatını yapmak. 15. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16. Her türlü yapısal çelik, ağır çelik veya hafif çelikler ile çelik konstrüksiyon inşaatlar, çelik köprüler, merpenler, ışıklıklar ve hafif çelik prefabrik yapılar yapmak.  17. Her türlü alüminyum, plastik,silikon, ve diğer giydirme cephe sistemleri, alüminyum  pencere, kapı ve kasaları  imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile Yurt içi ve Yurt dışı İnşaat ve taahhüt işleri; Konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 18. Yuvarlak profil, lama, döküm, demir profil, rulo veya saç ham ve işlenmiş alüminyum profiller, kompozit levhalar, elektrik malzemesi, parçaları ve kabloları ile bunların hammaddesi ile plastik pencere, plastik kapı, plastik lambiri ve bunların aksesuarları alımı, satımı, imali, ithalatı ve ihracatı ve Müteahhitlik, Taahhüt, mimarlık, mühendislik, müşavirlik hizmetleri ile bunların kontrollüğünü yapmak. 19. Otel, motel ve turistik tesis binaları inşaatı yapmak, 20. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşaa etmek ve bunları işletmek, 21. Alışveriş merkezleri kurmak,işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve yönetmek, 22. Jeotermal su arama faaliyetlerinde bulunmak ve buna ilişkin her türlü tesis kurmak, 23. Gayrimenkulleri her cins ve safhada temin etmek,  trampa etmek, ilgili kurum ve kuruluşlardan imar sunumu temin etmek, mevzii imar planları yapmak ve yaptırmak, ilgili  kurumlara tasdik ettirmek, kendisine ve başkalarına ait gayrimenkullerin tevhid, ifraz, cins tashihi, yola terk, şuyulandırma gibi işlemlerini yapmak, başta tapu sicil müdürlükleri olmak üzere tüm resmi kurumlar nezdinde tasdik ve tescillerini noksansız yapmak, takrirlerini almak ve vermek, kat mülkiyeti yasasına uygun olarak kat irtifakı tesis etmek, tesis edilmiş kat irtifakını bozmak ve yeniden tesis etmek, kat mülkiyeti tesis etmek. 


Artuna İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Hikmet İş Merkezi 27/1C