As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mete Ayhan Ayvalı tarafından kuruldu.As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mete Ayhan Ayvalı tarafından kuruldu.

As Meşe İnşaat Hırdavat Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Şirket her türlü bina, daire, arsa, plaza, işyeri v.b. gayrimenkullerin alım-satım, kiralama, kendine ait ve/veya kendine ait olmayan her türlü taşınmazların alım-satım, kiralanmasında aracılık ve komisyonculuk, emlakçılık hizmetlerini yapar, 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü, Proje ve mühendislik hizmetleri, bu konularda danışmanlık hizmetlerini, resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4- Şirket her türlü et, süt, yumurta ve bunlardan mamul her türlü gıda maddelerinin alım-satımını, ithalatını ve ihracatını yapar, 5- Her türlü restoran, lokanta, kafeterya, büfe ve otel, motel, pansiyon v.b. işletmeler için gerekli gıda ürünlerinin, hazır gıda ve fast-food ürünlerinin, ham ve/veya işlenmiş mamul yada yarı mamul gıda madde ve malzemelerin, üretimini ve satışını, pazarlama öncesi ve sonrasında kullanılan her türlü mamul, yarı mamul ve maddelerin, toptan ve perakende pazarlamasını alım-satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapar, yaptırır. 6- Şirket inşaat, elektrik ve elektronik endüstrisinde kullanılan her türlü malzemenin, makine ve teçhizatlarının pazarlamasını, alım satımını, kiralamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir 7- Şirket hırdavat işi ile ilgili olarak her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını ve tamiratını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak için. a. Şirket Konusu ile ilgili ticaret yapabilir, mağazalar, marketler zinciri kurabilir, Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. b. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. c. Şirket konuları ile ilgili Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük, yapabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ile iştigal edebilir. İhalelere ve konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. d. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. e. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. f. Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı knowhow, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. g. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. h. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve Gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. ı. Yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar, Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, Ortaklar Kurulunca karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra bu işlerle iştigal edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: Rasimpaşa Mah. Celal Muhtar Sok. Kösem Apt. No:18A KADIKÖY