Ataç İnşaat TELOS Investments ile hisse alım satım sözleşmesi imzaladı!

Ataç İnşaat TELOS Investments ile hisse alım satım sözleşmesi imzaladı! Ataç İnşaat TELOS Investments ile hisse alım satım sözleşmesi imzaladı!

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Ataç İnşaat TELOS Investments ile hisse alım satım sözleşmesi imzaladı...

Ataç İnşaat tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz hissedarlarından Halil Ataman, Hüseyin Çalık, Leyla Ataman, Fatma Kızılırmak ve İnci Ataman Figanmeşe ("Satıcılar") ile Lüksemburg kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan "TELOS Investments S.A." ("Alıcı") arasında 4 Şubat 2014 tarihinde Hisse Alım Satım Anlaşması ("Anlaşma") imzalanmıştır. İş bu Anlaşma, uyarınca Satıcılar imza tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde sahip oldukları (C) grubu hisseleri Alıcı'ya devredeceklerdir. Rekabet Kurumu'ndan ilgili hisse devri için ve SPK'dan Alıcı'nın "pay alım teklifi zorunluluğu"ndan muaf olduğuna dair izin alınması ile Taraflarca mutabık kalınan başkaca koşullar, Satıcılar'ın (A) ve (B) grubu hisselerin devri amacıyla Kapanış yapılması için ön şart olarak belirlenmiştir. Taraflar Kapanış tarihinin; ön şartların tamamlanmış olması kaydıyla, Sözleşme'nin imzasından itibaren en geç 3 ay içinde gerçekleşeceği, ancak herhangi bir şartın Taraflara atfedilemeyecek bir nedenle iş bu 3 aylık sürede yerine getirilememesi halinde, 3 aylık ek bir süre öngörüleceği konusunda mutabıktır.