01 / 07 / 2022

Atak Yönetim İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Atak Yönetim İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Esenyurt'ta kuruldu.
Atak Yönetim İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Esenyurt'ta İbrahim Akalın tarafından kuruldu.


Atak Yönetim İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. GAYRİMENKUL a. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  b. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.  c. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  d. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.  e. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  f. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak ,imalatını,ithalatını ve ihracatını yapmak, ilgili  gıda maddelerini paketlemek için gerekli tesisler kurmak, devir almak,devretmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. b İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan fabrika, imalathane, satış mağazalarını açmak ve işletmek, devir almak,devretmek, kiralamak ve kiraya vermek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak,satmak imalatını ,ithalatını ve ihracatını yapmak. e. Gıda Temizliği ve hijyeni ile ilgili maddeleri almak, satmak,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak f.  Her türlü yaş, kuru ve konserve  sebze ve meyve almak, satmak,imalat, ithalat ve ihracatını yapmak g. Her türlü içecek,meşrubat,maden suyu,memba suyu imalatını, alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak h. Çay,şeker,et ve et ürünleri,süt ve süt ürünleri imalatını , alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak i.  Her türlü hayvansal gıda maddelerinin imalatını, alım ve satımını,ithalatını ve ihracatını yapmak j.  Her türlü bahçe ve süs bitkileri ile sebze ve meyvelerin alım ve satımını ,ithalatını ve ihracatını yapmak, yetiştirilmesi için seralar kurmak , işletmek devir almak ve devretmek. k. Her tür balık üretimi,alım ve satımı,ithalat ve ihracatını yapmak bu amaçla yapılacak yetiştiricilik için karada,akarsuda,gölde,gölette ve denizde tesisler kurmak . işletmek, devir almak ve devretmek. l.  İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler