Atakule GYO'nun yüzde 51'i 95 milyon YTL'ye satıldı

Atakule GYO'nun yüzde 51'i 95 milyon YTL'ye satıldı

Atakule GYO'nun yüzde 51'ini temsil eden hisse senetlerinin, Manag Gayrimenkul'e satılacak.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin ortaklarından Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ile T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın, bir özel durum açıklaması yapılmasını Atakule Gayrimenkul'den talep ettiği duyuruldu. Açıklamada, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı,T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Ticaret ve Sanayi A.Ş mülkiyetinde bulunan ve Atakule Gayrimenkul'ün 63 milyon YTL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 51'ini temsil eden hisse senetlerinin Manag Gayrimenkul Yatırım'a satılması amacıyla bugün itibariyle hisse devir sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi: "Satışa konu hisse senetlerinin 25 milyon 200 bin YTL nominal değerli kısmı A grubu ve 6 milyon 930 bin YTL nominal değerdeki kısmı ise B grubudur.Satış fiyatı 1 YTL nominal değerdeki beher A grubu imtiyazlı hisse senedi için 3,33 YTL ve 1 YTL nominal değerdeki beher B grubu hisse senedi için ise 1,60 YTL olup, yapılacak toplam tahsilat 95 milyon 4 bin YTL' dir. Alıcılar, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip, kapanış tarihinde yapılacak toplam ödemeden mahsup edilmek üzere, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın banka hesabına devir sözleşmesi imza tarihinde 2 milyon YTL nakit teminat yatırmıştır.Hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, kapanış tarihi itibariyle hesaplanacak net nakit durumunun 31 Mart 2008 tarihi itibariyle hesaplanan net nakit durumundan fazlalık göstermesi durumunda aradaki farkın yüzde 51'i satıcılara ödenecektir. Hisse devri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu'na izin amacıyla 5 Haziran 2008 tarihinde başvurulacak.

Manag Gayrimenkul 100 bin YTL sermayeli. Sermayenin 80 bin YTL'si Ercan Aygün'e, 20 bin YTL'si Ayşegül Aygün'e ait. Şirket 30 Nisan'da kuruldu.