Ataşehir Küçükbakkalköy riskli alan imar planı askıda!

Ataşehir Küçükbakkalköy riskli alan imar planı askıda! Ataşehir Küçükbakkalköy riskli alan imar planı askıda!

İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği askıda...


İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 1978 ada  1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 16 Ağustos 2016 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı.


Bugün askıya çıkarılan imar planı değişikliği 20 Eylül 2016 tarihinde askıdan indirilecek. Askıya çıkarılan plan teklifinde ise; 1989 ada 1 parselin tamamı kamu adına bedelsiz terk edilerek “ Aile sağlık merkezi(ASM)”, “Park” ve “Yol” alanı olması şartıyla, 1987 ada 1 parsel ile 1988 ada 1 parsel ile bir kısım yol alanının “Konut” Alanı olarak düzenlenmesi yapıldı.İmar planı ve açıklama raporları için tıklayınız